Samen Vertrouwd Aandacht Professioneel

Bouwpartners

Aan het woord: Erik van Aarle

“De reis is het doel, en daar moet je van genieten”

'Goede huisvesting als basis voor geluk en welzijn’: het is een van de credo’s van het Eindhovense bureau Van Aarle De Laat, specialist in huisvestingsadvies en bouwmanagement in de zorgsector, met name in het onderdeel ‘care’. Het bureau is een belangrijke partij en ‘reisgenoot’ in het hele proces rondom de nieuwbouw van Sint Anna. “Ik zeg altijd, de reis is het doel, en de mooie momenten gedurende die reis moet je samen vieren”, aldus directeur Erik van Aarle.

“Via mond-tot-mond reclame, enkele netwerkjes en positieve feedback zijn we uiteindelijk bij Sint Anna aan tafel beland”, vertelt Erik van Aarle. “In de trant van ‘als je bouwplannen hebt, dan moet je eens met Erik van Aarle gaan praten’. Zodoende werd ik door Sint Anna benaderd. Dat wil echter niet zeggen dat ik direct tot bouwcoördinator werd benoemd. Bij Sint Anna is men namelijk bezig om het Rijnlands Model tot in de puntjes door te voeren, en dat houdt dus in dat men ‘bottom-up’ te werk gaat. Wat vervolgens betekende dat ik gewoon sollicitatiegesprekken heb moeten voeren met een aantal mensen uit de organisatie en een motivatie heb moeten schrijven waarin ik uiteenzette waarom men met ons in zee zou moeten gaan. Uiteindelijk werd dat alles positief bevonden en kregen we groen licht.”

Ondersteunen en verbinden

Voor 99,9% betreft het werkveld van Van Aarle De Laat het ondersteunen van zorgorganisaties bij al hun vastgoedvraagstukken. “En dan met name in het onderdeel ‘care’, dus geen ziekenhuizen”, vult Erik aan. “Dat kan variëren van het maken van een business case of strategisch vastgoedplan tot en met het begeleiden van nieuwbouw en het opstellen van onderhoudsplannen. Onze hoofdopdracht bij Sint Anna is het ondersteunen bij een stuk projectmanagement. Zo schreven wij als gedelegeerd opdrachtgever het programma van eisen, zorgen wij ervoor dat het schetsontwerp gereed komt, zorgen we ervoor dat de uitvoerende partijen - zoals architect, constructeur, adviseur installatie, et cetera -, zorgvuldig aangehaakt worden en dat de documenten gereed worden gemaakt om tot uitvoering over te kunnen gaan. Straks zullen we ook een stuk bouwdirectie en opzichterswerk op ons nemen, om te garanderen dat de kwaliteit die wij aan de voorkant gevraagd hebben ook daadwerkelijk geleverd wordt. We zitten bij Sint Anna als een driemanschap. Naast mijzelf hebben ook mijn collega’s Stijn van Osta en Linda Vermeer een belangrijke taak. Ik bemoei me vooral met de strategische vraagstukken en ben druk bezig met het maken van alle verbindingen. Linda is samen met mensen van Sint Anna echt inhoudelijk aan de slag gegaan, om ervoor te zorgen dat alle wensen en behoeften op het vlak van de nieuwbouw opgepakt en uitgewerkt worden. Stijn houdt de uitvoerende partijen in de grip en de financiën die daarbij horen.”

Hoogtepunten vieren

Beschouwen we de nieuwbouw van Sint Anna als een reis vanaf de eerste plannen tot aan de oplevering, dan kunnen we Van Aarle De Laat in dat hele proces wellicht als een soort gids betitelen, meent ook Erik. “Maar tegelijk faciliteren wij de reis en zorgen we ervoor dat de eindbestemming ook daadwerkelijk bereikt wordt. In de reisbeeldspraak zijn we dan wellicht ook het reisbureau. Maar wij halen er natuurlijk ook allerlei mensen bij die zelf ook weer schakeltjes in het geheel zijn. Sint Anna organiseert de reis, wij zijn er met name bij gehaald om te verzekeren dat de reis goed verloopt. Kijk, in de regel bouwen zorgorganisaties niet veel. Het zou daarbij zomaar kunnen zijn dat mensen die mee aan de reis beginnen, de reis niet mee beëindigen. De eindstip mag dus nooit het doel zijn. De reis is het doel, zeg maar. En daar moet je van genieten. Dus zeggen wij ook altijd dat je er een feestje van moet maken en de hoogtepunten, de mijlpalen, samen moet vieren. Met de huidige bewoners, toekomstige bewoners en uiteindelijk met de medewerkers.”

Eigen regie

‘Als het aan mij ligt, wordt ons land een steeds prettigere plek om te wonen, voor iedereen.’ Deze uitspraak van Erik van Aarle is terug te vinden op de website van Van Aarle De Laat. Hoe verhoudt zich dat tot de nieuwbouwplannen van Sint Anna? “We moeten er vooral voor zorgen dat mensen in hun comfort kunnen blijven. Ik kijk wat dat betreft altijd naar mijn eigen opa en oma en nu ook steeds meer naar mijn ouders. Die mensen willen zolang mogelijk de eigen regie houden. Voor mijn vader betekent dit bijvoorbeed dat hij nog in de auto kan stappen en thuis woont, voor mijn moeder dat ze een eigen plekje in het verzorgingshuis heeft waar ze zichzelf kan zijn en zelf kan bepalen wanneer ze mensen wil ontmoeten. Daaromheen creëer je vervolgens de omgeving die ze daarvoor nodig hebben. Als ik dan naar het plaatje van Sint Anna kijk, en met name naar de wijze waarop de archirect hieraan vorm heeft gegeven, dan voldoet dat plaatje in alle opzichten. Er is rekening gehouden met het creëren van verschillende sferen op zo’n woongroep. Met het hebben van je eigen kamer, eigen sanitair, de mogelijkheid om naar beneden te gaan naar de algemene ruimtes, zelfs naar buiten te kunnen door te werken met een stuk domotica in leefcirkels. Dit alles biedt de bewoners meer regie om het comfort zolang mogelijk vast te houden.”  

 Webshepherd 8962 Erikvanaerle

Erik van Aarle & Stijn van Osta