Samen Vertrouwd Aandacht Professioneel

Bouwplanning

Vanaf begin 2021 is het (zichtbare) bouwtraject begonnen. Na jarenlange voorbereiding werken we nu toe naar een nieuw Sint Anna. Op deze pagina vindt u meer informatie over de verschillende fasen van de nieuwbouw. 

1. Oorspronkelijke/bestaande situatie

 1 Oorspronkelijke Situatie

 

2. Aanleg bouwweg

2 Aanleg Bouwweg

De aanleg van een bouwweg zorgt ervoor dat het bouwverkeer niet over de brug bij Sint Anna hoeft te rijden en dat het voorterrein van Sint Anna zo min mogelijk wordt belast. De weg is inmiddels aangelegd ter hoogte van de kruising Veerstraat-Rollandsestraat. 

3. Nieuwbouw fase 1 

3 Nieuwbouw Fase 1

De bouw is opgedeeld in 2 fases. Dit omdat de bebouwing gedeeltelijk gaat plaatsvinden op de locatie waar nu al bebouwing staat. De eerste fase verrijst dan ook op de open locatie waarvoor nog niets hoeft te worden afgebroken.

Na aanleg van de bouwweg wordt gestart met de fundering van dit deel van het gebouw. De bouw van deze fase zal ruim een jaar in beslag nemen en de realisatie staat gepland mei 2022. 

4. Verhuizen 

4 Verhuizen Naar Fase1

Wanneer fase 1 is afgerond gaat de eerste groep bewoners verhuizen naar de nieuwbouw. Bewoners van 'De Ark' verhuizen naar een andere vleugel, omdat dit deel van het pand gesloopt moet worden. De verhuizing vindt naar verwachting plaats in de zomer van 2021.  

5. Ontmantelen

5 Ontmantelen

Om ruimte maken voor fase 2 van de bouw dient een deel van de bestaande bebouwing te worden ontmanteld. Daarmee wordt gestart na de verhuizing. Concreet gaat het om de sloop van 'De Ark' en de H-vleugels van de afdelingen Maaspoort, Zonnewende en Boterbloem. 

6. nieuwbouw fase 2

6 Nieuwbouw Fase 2

Na de sloop fase kan er doorgestart worden met de bouw. Fase 2 gaat van start. Van december 2021 – december 2022 zal de bouw van de 2e fase plaatsvinden.

7. Verhuizen naar fase 2

7 Verhuizen Naar Fase2

Medio 2023 is naar verwachting de 2e fase ook gereed. De bewoners die nog in de oudbouw wonen gaan dan ook verhuizen naar de nieuwbouw. 

8. Sloop

8 Sloop

Een deel van het oude gebouw (afdeling Maaspoort, Zonnewende en Boterbloem en facilitaire onderdelen) wordt na de verhuizing gesloopt. 

9. Inrichten buitenterrein

9 Inrichten Buitenterrein

Met de inrichting van het buitenterrein wordt het bouwtraject afgesloten. 

10.     Gereed

10 Voltooid