Gastvrij Zorgzaam Spiritueel

Reisplanning

0.     Bestaande situatie / vertrekpunt

 

Planning0

 

De ‘reizigers’

Bij Woonzorgcentrum Sint Anna wonen ouderen die behoefte hebben aan zorg en behandeling via de Wet Langdurige Zorg (WLZ). Dit kan eventueel in combinatie met een beschermde, beveiligde woonomgeving.

‘Ont-moetingen’

Wonen bij Woonzorgcentrum Sint Anna is leven in gemeenschap met individuele vrijheid. Dit betekent dat de bewoners, naast hun eigen kamer met alle faciliteiten, gebruik kunnen maken van een huiskamer. In de visie van Sint Anna gedijen mensen beter als ze gekend worden, gekend zijn en deel uitmaken van een gemeenschap; dit geeft zin aan het bestaan. Door het vormen van kleinere gemeenschappen binnen een grote gemeenschap maakt Sint Anna nieuwe ‘ont-moetingen’ in een nieuwe gemeenschap mogelijk. Samen wonen, leven, vieren. Een gemeenschap waar religieuzen en niet-religieuzen harmonieus met en naast elkaar leven.

1.     De beste route

Planning01

Om op de eindbestemming te komen, zoek je allereerst een route die begaanbaar is en zo min mogelijk obstakels kent. De aanleg van een bouw-weg zorgt ervoor dat het bouwverkeer niet over de brug hoeft te rijden en dat het voorterrein van Sint Anna zo min mogelijk wordt belast. Dit zal gebeuren ter hoogte van de kruising Veerstraat-Rollandsestraat. De bouw-weg wordt gerealiseerd in de periode juni tot september 2020.

 

2.     Het eerste deel van de reis

Planning02

De bouw is opgedeeld in 2 fases, omdat de bebouwing gedeeltelijk gaat plaatsvinden op de locatie waar nu al bebouwing staat. De eerste fase verrijst dan ook op de open locatie waarvoor nog niets hoeft te worden afgebroken.

Na aanleg van de bouw-weg wordt gestart met de fundering van dit deel van het gebouw. De bouw van deze fase zal ruim een jaar in beslag nemen en de realisatie staat gepland voor eind 2021. Ook de bewoners van deze afdelingen zullen dan arriveren op hun bestemming.

3.     Overhuizen

Planning03

Realisatie eind 2021. De bewoners van deze afdelingen zullen ook dan aankomen op hun bestemming. Fase 1 wordt afgerond

 

4.     Gebouw ontmantelen

Planning04

Om ruimte maken voor fase 2 van de bouw dient een deel van de bestaande bebouwing te worden ontmanteld. Daarmee wordt gestart na de verhuizing. Concreet gaat het om de sloop van bestaande bouw en verwijderen van het woonzorggedeelte  “De Ark”. Dit zal november 2021 worden gerealiseerd.

5.     Nieuwbouw fase 2

 

Planning05

Na de sloop fase kan er doorgestart worden met de bouw. Fase 2 gaat van start. Van december 2021 – december 2022 zal de bouw van de 2e fase plaatsvinden.

6.     Inhuizen

Planning06

Het inhuizen en de verdere aankleding en oplevering van de totale nieuwbouw zal dan nog een jaar in beslag nemen. Denk daarbij ook aan de directe omgeving, aankleding van de tuin / park periode december 2021 – december 2022

7.     Gereed

Planning07

Iedereen is gearriveerd op zijn eindbestemming.