Samen Vertrouwd Aandacht Professioneel

Bouwplanning

Vanaf begin 2021 is het (zichtbare) bouwtraject begonnen. Na jarenlange voorbereiding werken we nu toe naar een nieuw Sint Anna. Op deze pagina vindt u meer informatie over de verschillende fasen van de nieuwbouw. 

Fase 1
In de zomer van 2022 zijn de eerste 58 bewoners verhuisd naar de nieuwbouw. Het middendeel en een deel van de rechtervleugel waren op dat moment gereed. 

Fase 2
In het voorjaar van 2023 is de tweede fase gereed. Dit is het 'ontbrekende' deel van de rechtervleugel. 

Fase 3
De verwachting is dat de bouw van de linkervleugel afgerond zal zijn in het voorjaar van 2024. 

10 Voltooid

Sloopwerkzaamheden
Om het nieuwe pand te kunnen bouwen is het noodzakelijk een deel van het pand van de Erfgoedinstelling Julie Postel te slopen. De voorbouw van dit gebouw (met het witte aanzicht) en de kapel blijven bestaan. Er is op dit moment al één vleugel van het oude gebouw gesloopt om plaats te maken voor de nieuwbouw. Na de verhuisbeweging in mei 2023 zal ook een tweede vleugel gesloopt gaan worden. 

In het informatieboekje vindt u meer informatie over de fasering van de bouw. 

Vragen
Heeft u vragen m.b.t. de planning/fasering van de nieuwbouw? Stuur uw vraag naar nieuwbouw@sintannaboxmeer.nl.