Samen Vertrouwd Aandacht Professioneel

Datum: 25-06-2021

Diploma-uitreiking GVP

Donderdag 24 juni hebben 11 medewerkers van Sint Anna met trots hun Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie (GVP) diploma in ontvangst genomen. Zij ontvingen hun diploma van Hilleken Lucassen (docent BTSG) en de speld van hun begeleider. Voor iedere deelnemer werd dit voorzien van een persoonlijk woordje over de betreffende persoon.

Verrijking van je werk
Een van de cursisten die haar diploma in ontvangst heeft genomen is Lianda van Rensch, een oude bekende van Sint Anna en sinds 1 juli 2020 weer herintredend bij Sint Anna. “Ik had de keuze, weer werken met somatiek, of psychogeriatrie. Ik besloot om voor psychogeriatrie te gaan en ook meteen het aanbod aan te nemen om de opleiding te starten voor GVP.” Ze omschrijft de opleiding als ‘een hele grote verrijking’ waardoor ze nu meer handvatten heeft om nog beter met de doelgroep om te gaan.

Ook Miranda Derks nam deel aan het traject. Na meer dan 12,5 jaar bij Sint Anna kon ze nu de opleiding doen. Zij vond deze opleiding belangrijk om te starten, omdat de groep bewoners met psychogeriatrische ziektebeelden steeds groter wordt. “Ik heb er ook écht veel van geleerd. Ik weet beter hoe ik met de eigen regie van een bewoner om wil gaan, en vooral niet te snel iets over nemen, maar zelf laten doen wat er kan. Eigenlijk zou iedereen die met ouderen met dementie werkt deze opleiding moeten doen!”

Het traject
Medewerkers in de pg-zorg die zich verder willen bekwamen en specialiseren in de psychogeriatrie kunnen de GVP-opleiding volgen. In deze opleiding wordt een stevige vakinhoudelijke basis gelegd voor de psychogeriatrische zorg, passend bij de huidige ontwikkelingen in de ouderenzorg. Middels een persoonsgerichte visie op de mens met dementie leren cursisten anders en beter te kijken en hier naar te handelen.

In een traject van iets minder dan een jaar met gemiddeld één les per maand leren cursisten veel over verschillende vormen van dementie en de ziektebeelden, maar ook over de effecten van muziek en bewegen. Bij een opleiding hoort ook huiswerk; zo maakten de cursisten een omgangsplan, een opdracht over mantelzorgers en deden ze ervaring op bij een andere instelling.

En nu als GVP-er aan de slag...
“Ik wil heel graag steun bieden aan collega’s, ook buiten mijn afdeling. Nog meer besef creëren van het belang dat we ieder individu en zijn of haar levensverhaal moeten kennen om zorg op maat te kunnen leveren. Daarom is ook het contact met familie en mantelzorgers enorm belangrijk.” Lianda benoemt nog een treffend voorbeeld van een bewoner die vroeger altijd zijn lunch lopend at: “die moet je nu dus niet steeds weer terug aan tafel helpen.”

 

Terug naar het nieuwsoverzicht