Samen Vertrouwd Aandacht Professioneel

Datum: 15-06-2022

Kwaliteitsjaarverslag 2021: Vernieuwing, corona en voorbereiding op de nieuwbouw

Verpleeghuis Sint Anna heeft het kwaliteitsjaarverslag 2021 gepubliceerd om hiermee het beleid en resultaten te delen. Het verslag is een reflectie op alle inspanningen die er gedaan zijn om de kwaliteit van zorg te optimaliseren. 2021 stond uiteraard ook nog in het teken van corona, maar ook in het teken van vernieuwing en voorbereidingen op de nieuwbouw van het verpleeghuis.

Werken aan de toekomst
2021 een jaar geweest waarin hard gewerkt is aan de toekomst van Sint Anna. Sint Anna is trots op de bereikte resultaten tot nu toe en gaat in 2022 door op de ingeslagen weg. Ineke Wever, bestuurder Sint Anna: “Op alle vlakken is er in het afgelopen jaar gewerkt aan de toekomst. Er wordt een nieuw gebouw gebouwd, er is geïnvesteerd in opleidingen en het kennisniveau van medewerkers en we hebben een nieuwe visie geformuleerd. ‘Iedere dag een mooie dag’ is ons motto, voor bewoners, maar ook zeker voor medewerkers.”

Corona
In 2021 werd nog steeds veel flexibiliteit van bewoners, medewerkers en familieleden/naasten gevraagd door corona. Sint Anna had gedurende het jaar te maken met kleinere en grotere uitbraken. Als gevolg van corona verdween de wachtlijst en ontstond er voor het eerst sinds jaren leegstand.

Nieuwbouw
In 2021 heeft Sint Anna op verschillende manieren gewerkt aan haar fundament. Letterlijk door de start van de nieuwbouw op het terrein van Erfgoedinstelling Julie Postel. De mijlpalen rondom de symbolische eerste paal, de eerste steen en het hoogste punt zijn gevierd. Eind juni 2022 verhuizen de eerste bewoners naar het nieuwe gebouw. Ineke Wever, bestuurder Sint Anna: “We kijken enorm uit naar het in gebruik nemen van het nieuwe gebouw. Bewoners krijgen hier een prachtig huis, maar bovenal een heel fijn thuis. Daar gaan we met zijn allen absoluut voor zorgen!”

Lees hier het kwaliteitsjaarverslag 2021.

Terug naar het nieuwsoverzicht