Samen Vertrouwd Aandacht Professioneel

Datum: 22-06-2021

Kwaliteitsjaarverslag 2020

Stichting Sint Anna publiceert vandaag het kwaliteitsjaarverslag 2020 om hiermee het beleid en resultaten te delen. In dit verslag is een reflectie opgenomen op de activiteiten die het afgelopen jaar in het kader van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg zijn ingezet. 2020 stond uiteraard in het teken van corona, maar ook van de voorbereidingen op de nieuwbouw van het verpleeghuis.

Corona
Net als de rest van de wereld ontkwam ook Sint Anna niet aan het coronavirus. Bestuurder Ineke Wever zegt over 2020: “Steeds meer voelden we ons onmachtig om het goede te doen voor onze bewoners en klanten, want dat is wat we het liefste doen. Een ieder heeft zich ingezet en we zijn dan ook trots op wat we toch hebben bereikt en opgelucht over de uiteindelijke financiële resultaten.” Inmiddels is er vanwege de verruiming van de coronamaatregelen meer mogelijk dan in 2020.

Nieuwbouw verpleeghuis
Ondanks de situatie rondom corona gingen de voorbereidingen voor de nieuwbouw door en werd eind 2020 het definitieve ontwerp gepresenteerd. Het nieuwe gebouw wordt helemaal geschikt voor bewoners met zorgvragen van ZZP5 en hoger. Sint Anna gaat zichzelf voorbereiden op deze complexere verpleeghuiszorg. “We maken ons gereed voor het leveren van zorg in het nieuwe Sint Anna; kleinschalig, professioneel, maar vooral bewonersgericht, waarbij we ook de mantelzorgers nadrukkelijk willen betrekken.”

Voorbereiden op de toekomst
Om de kwaliteit van Sint Anna te blijven verbeteren heeft  Sint Anna ondersteuning van Waardigheid en Trots op locatie gevraagd. Nu de zorg steeds complexer wordt, moeten we ons blijven ontwikkelen en leren. De nieuwbouw biedt kansen om met zorgtechnologie nog betere zorg en ondersteuning te bieden. “Persoonsgerichte zorg blijft ons belangrijkste doel en het kennen van de klant en zijn levensverhaal is onze kracht.”

Het volledige kwaliteitsverslag is hier te lezen. 

Terug naar het nieuwsoverzicht