Samen Vertrouwd Aandacht Professioneel

Datum: 31-01-2020

Kwaliteitsplan 2020

Als Woonzorgcentrum Sint Anna hebben we een kwaliteitsplan 2020 gemaakt, bestaande uit een meerjarenbeleidsplan voor de periode 2020-2023 en een afzonderlijk jaarplan voor 2020. Om het Kwaliteitsplan 2020 samen te stellen haalden we informatie op uit alle onderdelen van de organisatie. Ook de cliëntenraad (CR), de ondernemingsraad (OR) en raad van toezicht (RVT) zijn hierbij actief betrokken geweest.

De start van het meerjarenbeleidsplan 2020-2023 werd gemaakt op de beleidsmiddag in september 2019, in aanwezigheid van de RvT, CR, OR, geestelijk verzorger en het koersteam. Tijdens het activiteiten- c.q. jaarplanoverleg op 25 november 2019 gingen op uitnodiging van de kwaliteitsverpleegkundigen medewerkers van alle stafloketten met elkaar in gesprek over hun plannen/activiteiten voor het jaar 2020. Hierbij keken we ook naar overlap wat betreft activiteiten en/of eventueel ontbrekende items. Het jaarplan 2020 is nu inzichtelijk in een digitaal dashboard, en wordt na twee, zes en negen maanden geëvalueerd met het koersteam. Jaarlijks maken we in april een (kwaliteits)jaarverslag. 

De jaardoelen en geformuleerde jaaractiviteiten van de afzonderlijke gemeenschappen zijn nu nog niet opgenomen in het Kwaliteitsplan 2020. We streven ernaar om dit uiterlijk medio 2020 aan de hand van de vlootschouw en kwaliteitsfoto per gemeenschap te doen. Op deze manier zijn straks alle jaaractiviteiten inzichtelijk voor de hele organisatie en kan monitoring volgens het besturingssysteem plaatsvinden. Alle gemeenschappen en stafloketten zijn zelf verantwoordelijk voor het toepassen van de PDCA-systematiek. Dat wil zeggen dat zij de jaaractiviteiten op eigen initiatief evalueren en zo nodig bijstellen. 

Het kwaliteitsplan is weergegeven in een overzichtelijk 19 pagina’s tellende boekje, dat zowel in- als extern wordt verspreid.

U kunt het verslag ook hier downoaden

Terug naar het nieuwsoverzicht