Gastvrij Zorgzaam Spiritueel

Datum: 17-01-2018

Mooie zelfregulerende gemeenschappen!

De doelstelling van het project Waardigheid en Trots is te komen tot unieke, zelfregulerende gemeenschappen - waarbinnen bewoners, medewerkers, vrijwilligers en mantelzorgers gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de gang van zaken binnen de domeinen wonen, welzijn en zorg. De strategische uitgangspunten worden hiermee waargemaakt: mensgerichtheid, welbevinden van bewoners en medewerkers is leidend, een kwaliteitssysteem als middel, financieel gezond blijven en positioneren in de markt.

Sint Anna heeft bewust de tijd genomen en de ruimte gecreëerd voor de cultuurverandering. Natuurlijk is er vanuit het plan gewerkt, maar steeds is heel kritisch naar het proces en de voortgang gekeken en daar waar nodig, bijgestuurd en bijgesteld. Gaandeweg ontwikkelt Sint Anna zich naar een nieuwe en eigentijdse duurzame zorginstelling, waar hele mooie resultaten worden gehaald.

Lees hier de eindevaluatie

 

 

 

Terug naar het nieuwsoverzicht