Samen Vertrouwd Aandacht Professioneel

Datum: 24-04-2022

Sint Anna kiest voor slimme zorgtechnologie

Eigen regie, de mens centraal in plaats van ziekte zijn de termen die steevast en reeds jarenlang terugkomen in de uitgesproken ambities van ouderenzorgorganisaties. Dit terwijl de druk op de arbeidsmarkt en ervaren werkdruk toeneemt. Hoe kun je samen werkelijk vorm geven aan de continue uitdaging de regieruimte van cliënten zo groot mogelijk te maken en mensen hier passend in te ondersteunen? De inzet van zorgtechnologie biedt op dit vlak veel mogelijkheden en kansen, juist wanneer dit op maat en afgestemd op het individu als hulpmiddel wordt ingezet. Dit is exact wat Sint Anna middels het gebruik van het open platform van BproCare gaat doen! Eén platform om een zeer divers aanbod van slimme zorgtechnologie op maat in te kunnen zetten. Deze inzet van zorgtechnologie draagt bij aan de kwaliteitsverbetering van zorg. Een bewoner kan namelijk, zonder onnodige interventies, eigen regie behouden en comfort en vrijheid ervaren. Voorbeelden van slimme zorgtechnologie zijn ‘slim’ incontinentiemateriaal of het gebruik van ’slimme’ sensoren.

Sint Anna kiest voor slimme zorgtechnologie

Een nieuwe insteek

Voorheen kozen instellingen leveranciers van (technologische) hulpmiddelen vooral uit op aanbod. Als er een alarmeringssysteem nodig is selecteerde men een leverancier die een eigen platform gebruikt. De organisatie is vervolgens afhankelijk van de gekozen leverancier en kan alleen maar spullen van de betreffende leverancier aansluiten. Dit is beperkend en maakt echte vraaggerichte zorg en maatwerk onmogelijk, ofwel de techniek is leidend in plaats van de vraag van de bewoner. “En dat is geen fijne uitgangspositie.” Zegt Ineke Wever, Bestuurder Sint Anna. “Wij zijn ons keuzeproces anders gestart. We zijn op zoek gegaan naar een goed platform met een open toegang, zodat je daarna nog vrij bent om je spullen en leveranciers te kiezen.” BproCare biedt Sint Anna een open platform en voldoet daarmee aan de wens. Een ander voordeel van dit nieuwe platform is dat het voor zorgmedewerkers veel gebruiksvriendelijker werkt. Er zijn geen extra apps nodig om diverse soorten technologie te kunnen gebruiken.

Gebruik maken van slimme zorgtechnologie

Technologie wordt steeds slimmer en uitgebreider. Ineke vervolgt: “Alle technologie geneert data en als je die data analyseert kun je nieuwe inzichten krijgen over de cliënt en diens ondersteuningsbehoefte, waar je vervolgens het zorgproces op kunt aanpassen. Wij gebruiken bijvoorbeeld al bedsensoren (een paaltje naast het bed). Als iemand uit bed gaat, gaat er direct een signaal af en gaat een zorgprofessional er naar toe. Met de nieuwe bedsensor (onder het matras) kunnen we instellen na welke tijd er een alarm moet gaan. Een bewoner kan naar de WC gaan, maar als hij niet meer terug komt in bed wil je een alarm krijgen. Op deze manier voorkomen we veel onnodige alarmen.” Recent onderzoek in Brabantse instellingen wijst uit dat in veel instellingen een klein deel van de cliënten verantwoordelijk is voor het grootste deel van de alarmeringen. Inzet van de juiste technologie bij ‘veel-bellers’ vermindert de werkdruk van zorgmedewerkers en draagt eraan bij dat het bellen als minder ‘hinderlijk’ wordt ervaren. Een ander voorbeeld is de mogelijkheid een signaal te maken naar zorgprofessional middels geluid. De technische mogelijkheden zijn heel uitgebreid.

Toekomst

Nieuwe partner BproCare informeert en adviseert Sint Anna over de laatste ontwikkelingen op het gebied van zorgtechnologie. Bovendien deelt Sint Anna ook uitdagingen in het werk en wensen die daaruit voorkomen met BproCare, zodat zij mee kunnen denken over technische toepassingen en verdere ontwikkelingen gevoed worden vanuit de praktijk. Sint Anna wil namelijk, ook als kleine zorgaanbieder, ontwikkelingen op dit gebied blijven volgen en opvolgen.

Terug naar het nieuwsoverzicht