Gastvrij Zorgzaam Spiritueel

Achtergrond

Meer dan honderd jaar geleden zijn de Zusters van Julie Postel neergestreken op het Kasteel van Boxmeer. Zorg voor zieken en ouderen was hun missie. Sinds 1976 is Stichting Sint Anna gevestigd in het moederhuis van de Zusters van Julie Postel. Een historische plek, waar veel herinnert aan de rijke geschiedenis van de congregatie en van Boxmeer.

Veel inwoners van Boxmeer kennen deze plek doordat tot 1968 het ziekenhuis en vervolgens tot 1988 verpleeghuis Madeleine hier gehuisvest was. De ruimtes worden nu allemaal bewoond door oudere religieuzen en niet-religieuzen. Het gebouw is een mooie combinatie van geschiedenis en moderne tijden.

Door de rijke historie is er een nauwe verbondenheid tussen de bewoners van Boxmeer en die van het Kasteel. Woonzorgcentrum Sint Anna maakt dan ook actief onderdeel uit van de gemeenschap. Bepaalde activiteiten uit de dorpsgemeenschap vinden plaats in en rond de gebouwen van Woonzorgcentrum Sint Anna. Zoals bijvoorbeeld jaarlijks de intocht van Sinterklaas, het buurtfeest en yogalessen. Het koor oefent wekelijks in de kapel.

Naam Sint Anna

De naam van ons huis, Woonzorgcentrum Sint Anna, komt van Sint Anna, de moeder van Maria en grootmoeder van Jezus. De Heilige Anna is een vrouw die in verbinding staat. De waarden die zij doorgeeft passen bij het leefklimaat van ons huis. Een open en gastvrije houding, van waaruit zij ieder welkom heet. Zij biedt ruimte voor eigenheid en respecteert deze. Tegelijk biedt zij bescherming en geborgenheid. Vanuit deze kwaliteiten inspireert deze patroonheilige ons in de dagelijkse gang van zaken. Zo gaan wij met de bewoners en elkaar om: gastvrij, zorgzaam en spiritueel.