Gastvrij Zorgzaam Spiritueel

Visie & Missie

Stichting Sint Anna is een kleinschalig woonzorgcentrum waar wonen en werken vanuit de christelijke identiteit centraal staat, met de nadruk op Gastvrij - Zorgzaam en Spiritueel.

Missie... Uniek zijn

Woonzorgcentrum Sint Anna onderscheidt zich door Gastvrij te zijn in hechte zelfregulerende gemeenschappen, door Zorgzaam te zijn voor het gewoon menselijke en door een sterk levensbeschouwelijk en Spiritueel karakter op een prachtige landelijke locatie. Hiermee is zij uniek in het grote aanbod van zorginstellingen Deze drie kernwaarden komen voort uit eerbied, respect, solidariteit, barmhartigheid, rechtvaardigheid en naastenliefde.

Visie... Uniek blijven

In de visie van Woonnzorgcentrum Sint Anna gedijen mensen beter als ze gekend zijn, gekend worden en deel uitmaken van een gemeenschap: dit geeft zin aan het menselijke bestaan. In de hectiek van alle maatschappelijke en digitale ontwikkelingen, die veelal bepaald worden door individualiteit, wil Sint Anna fundamenteel in contact blijven staan met haar waarden: bewogenheid om en de verbinding tussen mensen. Daarom kiest Sint Anna er bewust voor om een zelfstandig en kleinschalig woonzorgcentrum te blijven, waar welzijn, wonen en zorg vanuit de christelijke identiteit centraal staan.

Strategische uitgangspunten

Woonzorgcentrum Sint Anna wil uniek zijn en uniek blijven. De strategische uitgangspunten die medewerkers en management daarom hanteren zijn:

 1. Mensgerichtheid
  Sint Anna richt haar focus op de leefwereld en niet op de systeemwereld.
 2. Welbevinden van bewoners en medewerkers is leidend
  Sint Anna stelt zich als doel dat bewoners en medewerkers gelukkig zijn.
 3. Het kwaliteitsmanagementsysteem is een middel en geen doel op zich
  Kwaliteit wordt bepaald door mensen. Systemen, protocollen en regels zijn ter ondersteuning.
 4. Financieel gezond blijven
  Sint Anna vindt een gezonde en stabiele financiële positie een gezamenlijke verantwoordelijkheid.
 5. Positionering in de markt, nu en in de toekomst
  De continuïteit van Sint Anna wordt gekenmerkt door een goede naamsbekendheid en samenwerking met andere partijen.