Gastvrij Zorgzaam Spiritueel

Organisatie

Wonen en welbevinden staan bij Woonzorgcentrum Sint Anna voorop. Goede zorg is daarbij een voorwaarde. Daarom gaan wij met de bewoner in gesprek om wensen en gedachten te delen en helpen in te vullen.

Kwaliteitscertificaat 2008 - ISO 9001 HKZ-keurmerk

Woonzorgcentrum Sint Anna houdt graag invloed op de kwaliteit van de dienstverlening. Dit is een reden waarom we veel in eigen beheer doen, zoals de maaltijdbereiding en de wasverzorging. Hierdoor kunnen we snel inspelen op vragen en wensen van bewoners en eventuele knelpunten adequaat oplossen. Naast het doel om een goede aanbieder op het gebied van verzorging en verpleging te zijn willen we ook een betrouwbare werkgever en partner zijn. Kwaliteit staat hoog in ons vaandel. Hierop willen en mogen we getoetst worden. Dit resulteert in een kwaliteitscertificaat van het ISO 9001 HKZ-keurmerk.

Kwaliteitskader

In het kader van het ‘Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg’ presenteert Sint Anna vanaf 1 juli  2017 de huidige personeelssamenstelling, zie in het overzicht de formatie en aantal medewerkers per gemeenschap/ team. Sint Anna ontwikkelt de komende maanden samen met gemeenschappen en teams een kwaliteitsdashboard, waarin wij belangrijke kwaliteitsgegevens periodiek kunnen presenteren en evalueren, aansluitend bij de bedoeling en de wensen van de gemeenschappen en teams. Op het moment dat dit kwaliteitsdashboard gereed is, zal dit ook gepubliceerd worden op onze website.

Download hier het formatie-overzicht

Organisatie

Woonzorgcentrum Sint Anna is een platte organisatie zonder managementlagen. De zelfregulerende gemeenschappen en teams worden ondersteund door teamcoaches en stafexperts.

Het koersteam, onder leiding van de bestuurder, mevrouw Enny Hoenselaar, is verantwoordelijk voor het op koers houden van woonzorgcentrum Sint Anna.

Woonzorgcentrum Sint Anna heeft een Raad van Toezicht. Deze houdt toezicht op de realisatie van de doelen van Woonzorgcentrum Sint Anna en vervult de werkgeversrol voor de bestuurder.

Koersteam

Het koersteam van Woonzorgcentrum Sint Anna:

  • Enny Hoenselaar, bestuurder
  • Lieke Fransen, adviseur P&O
  • Christina Brucks, beleidsmedewerker
  • Elly Kahlert, financieel adviseur

Raad van Toezicht

Leden van de Raad van Toezicht zijn:

  • Mw. W.H. van de Walle, voorzitter
  • Dhr. J.M.J. van Raaij, vice-voorzitter
  • Dhr. G.H.A.M. van Berlo, lid
  • Mw. H.M.A. van Tol, lid
  • Mw. J.G.M. Jansen, lid