Gastvrij Zorgzaam Spiritueel

Spiritualiteit

Woonzorgcentrum Sint Anna wil een plaats zijn waar bewoners zich thuis weten, veilig en vertrouwd voelen. Daarbij willen wij recht doen aan het godsdienstig en geestelijk leven van de bewoners. Hierbij beseffend dat religie en spiritualiteit veel voor de mens kan betekenen, juist in de kostbare levensfase van de ouderdom. Woonzorgcentrum Sint Anna mag gebruik maken van een mooie grote kapel van de Zusters van Julie Postel. De kapel is de gehele dag toegankelijk voor gebed of voor het branden van een kaarsje. Alle vieringen worden in de kapel gehouden. 

Levensbeschouwing

Wij werken vanuit de christelijke levensbeschouwing. Waarden die wij van wezenlijk belang vinden in de bejegening van mensen zijn eerbied, respect, ontmoeting, in gesprek en gastvrijheid. Religie vindt niet alleen plaats in de kapel, maar hoort bij het dagelijks leven van wonen en werken bij het huis. Daarom worden bijvoorbeeld alle maaltijden geopend met een gebed. 

Pastoraat en pastorale vrijwilligers

Vanuit het pastoraat is er tijd, aandacht en ruimte voor individueel gesprek en groepspastoraat, voor liturgie en bezinning. Maar ook voor begeleiding bij ziek zijn, sterven en rouwverwerking. Dit zowel voor medebewoners, familie en medewerkers.

Er is een pastorale vrijwilligersgroep van religieuzen en niet religieuzen die de Communie bij bewoners op de kamer kunnen brengen in geval van ziekte of andere noodzaak. Er zijn ook kapelvrijwilligers die bewoners van en naar de kapel brengen.

Liturgie

Er is veel aandacht voor een goed verzorgde liturgie in Sint Anna. Sinds jaar en dag worden de eucharistievieringen alsook andere vormen van sacramentele bediening verzorgd door de Paters Karmelieten van de Karmel in Boxmeer. In gebed en andere vormen van vieren gaan Zusters en/of de pastoraal werker voor. 

Kerkelijke feestdagen nemen een belangrijke plaats in en eens per jaar zijn er gedachtenisvieringen voor overleden bewoners. Hiervoor krijgen nabestaanden een uitnodiging. Daarnaast is er een samenwerking met de werkgroep oecumene in Boxmeer en wordt in de kapel twee keer per jaar een oecumenische dienst gehouden. 

Vieringen en gebedsdiensten

Gedurende de week zijn er verschillende vieringen en gebedsdiensten. Voor hen die niet in staat zijn naar de kapel te gaan is er de mogelijkheid de vieringen via de huistelevisie te volgen.

Uitvaarten

Regelmatig krijgen de Zusters van Julie Postel het verzoek of de uitvaart van een geliefde in de kapel plaats kan vinden. Dit is helaas niet mogelijk. Dit is voorbehouden aan de Zusters van Julie Postel.