Gastvrij Zorgzaam Spiritueel

Spiritueel leven Sint Anna

Woonzorgcentrum Sint Anna wil een plaats zijn waar bewoners zich thuis weten, veilig en vertrouwd voelen. Daarbij willen wij recht doen aan het godsdienstige en geestelijke leven van de bewoners. Hierbij beseffend dat religie en spiritualiteit veel voor de mens kan betekenen, juist in de kostbare levensfase van de ouderdom.

Het levensverhaal van de bewoner

Een mensenziel uit zich op verschillende manieren waarvan het vertellen van het persoonlijke levensverhaal er één is. Een levensverhaal is per definitie een bijzonder verhaal waar geen enkele andere kopie van bestaat. De geestelijk verzorger wandelt met deze mens mee en probeert recht te doen aan zijn/haar verhaal. Vertrouwen, veiligheid en rust zijn belangrijke voorwaarden om het verhaal -indien wenselijk- stukje bij beetje naar boven te krijgen. Het levensverhaal van de mens zit vol met hoofdstukken, paragrafen en voetnoten die verwijzen naar eerdere herinneringen en ervaringen. Om die reden vertelt een persoon zijn/haar verhaal niet even in een kwartiertje. Het is een doorleefd pad waar de geestelijk verzorger tijd en ruimte voor reserveert.

Katholieke spiritualiteit

Naast het persoonlijke levensverhaal, is het ook van belang om op gezette momenten te kunnen teruggrijpen naar het grote Levensverhaal. De christelijke traditie -en dan met name de katholieke spiritualiteit- biedt met haar rijke schat aan symbolen en rituelen de liturgische kalender aan. Deze katholieke liturgische kalender loopt als een rode draad door het huis heen en dient als kapstok om op gezette momenten de verschillende facetten van het menselijk bestaan te belichten. Voor alles is immers een tijd: “…Er is een tijd om te huilen en een tijd om te lachen…” (prediker 3). De kunst van de geestelijk verzorger is om vanuit dit katholieke, spirituele erfgoed telkens weer de nabijheid met de unieke mens op te zoeken. Een voorbeeld is de gedachtenisviering op Allerzielen waarbij we de overleden dierbaren die woonachtig waren op Sint Anna, gezamenlijk herdenken. Een ander voorbeeld is de dag van de heilige Anna (moeder van Maria) op 26 juli. Gezien het feit dat de heilige Anna de naamdrager is van het huis, zal deze dag feestelijk worden aangekleed.

Tot slot…

De andere mens écht zien staan in zin, ziel en zorg. De geestelijk verzorger zal elke nieuwe bewoner persoonlijk welkom heten. Tevens wordt er gevraagd of de bewoner het op prijs stelt om wekelijks de communie te ontvangen. Een groepje gedreven en enthousiaste pastorale vrijwilligers zullen op gezette momenten de communie rondbrengen.

 

Mag ik uw hart een beetje openen?

U bepaalt hoever uw hartendeur open mag gaan.
Het mag er allemaal zijn: uw levensverhaal, met een lach en met een
traan.

De sleutel van uw hart bezit u alleen. U bepaalt of u uw deurtje op een kier zet of toch wagenwijd.
En mag ik dan een lichtpuntje zijn dat u op uw pad
begeleidt?!

Ik ben er ‘slechts’ om even mee te wandelen op uw levenspad. Zie mij maar als een metgezel, een luisterend oor, een reisgenoot,
die uw hart iets opwarmt in een passende kleur
rood.

Ik loop een stukje met u op. En eigenlijk… zijn we niet alleen met ons twee,
want óók de Heilige Geest wandelt rustig
mee.

Soms dan denk ik aan Hem of -als u dat op prijs stelt- bid ik hardop. En hopelijk wordt u dan geraakt,
zodat u uw unieke hart veel makkelijker open
maakt.

Want weet u, zonder oordeel, we zijn allemaal als mens onderweg. Het is niet voor niets dat onze harten elkaar kruisen.
En mag ik daarbij even uw kompas zijn, zodat u beter in uzelf kunt
huizen?!

Door al de drukte en het gewoel heen, kunnen we samen verstillen. Met een ontwapende lach hoop ik voor u een heilige ruimte te vormen,
zodat uw hart zich steeds veiliger voelt ondanks de hevige
stormen.

Een hart die van binnen voor de rest niemand kent, is een eenzaam hart. Als u wilt kan ik het voeden met wat stilte, humor, een wijs woord én wat liefdevol zaad,
zodat uw hart bijna als vanzelf open
gaat.

Viola Schrover