Gastvrij Zorgzaam Spiritueel

Verantwoording

Financiën

Het eerste boekjaar eindigde op 31 december 2017. De eerste financiële verantwoording vond in juni 2018 plaats over het boekjaar 2017.

Download hier de jaarrekening 2017

Download hier de jaarrekening 2018

Download hier de jaarrekening 2019

Jaarverslag

De Stichting Vrienden Sint Anna is opgericht op 20 april 2017. Het eerste jaarverslag verscheen in juni 2018 over het verslagjaar 2017.

Download hier het jaarverslag 2017

Download hier het jaarverslag 2018

Download hier het jaarverslag 2019