Gastvrij Zorgzaam Spiritueel

Verantwoording

Financiën

Het eerste boekjaar eindigt op 31 december 2017. De eerste financiële verantwoording vindt begin 2018 plaats over het boekjaar 2017.

Jaarverslag

De Stichting Vrienden Sint Anna is opgericht op 20 april 2017. Het eerste jaarverslag verschijnt begin 2018 over het verslagjaar 2017.