Gastvrij Zorgzaam Spiritueel

Arbeidsvoorwaarden

CAO Verpleeg- en verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT)

Voor medewerkers van Sint Anna is de CAO VVT (Verpleeg-/verzorgingshuizen en thuiszorg) van toepassing. Alle medewerkers kunnen de CAO VVT in het elektronisch handboek inzien (zie 'praktische zaken'). In de CAO staan alle afspraken opgenomen die tussen de werkgevers en werknemers zijn vastgelegd. Je kunt hier bijvoorbeeld de salaristabellen, het aantal vakantiedagen waarop je recht hebt en een eventuele reisonkostenvergoeding woon/werkverkeer in vinden.

Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden (MKSA)

Sint Anna heeft ook een eigen meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden. Dat betekent dat je fiscaal voordeel hebt bij aanschaf van een fiets, je sportabonnement, de aankoop van extra verlofuren of bij vergoeding van vakbondscontributie. Mocht je meer willen weten over deze regelingen dan kun je deze opzoeken in het elektronisch handboek. Uiteraard kun je ook voor nadere informatie terecht bij P&O.

Pensioenfonds (PFZW)

Bij indiensttreding word je automatisch aangemeld bij het Pensioenfonds voor Zorg en Welzijn. Uitgebreide informatie over de pensioenvoorzieningen krijg je vanuit het Pensioenfonds thuis gestuurd. Meer informatie over je pensioen is te vinden op de website www.pfzw.nl

Verlof

Alle medewerkers hebben recht op (vakantie)verlof conform de CAO VVT. In CuraWeb kun je je jouw persoonlijke verlofsaldo vinden. In deze verlofrechten zit inbegrepen: vakantieverlof, feest- en gedenkdagen, verlof in verband met bijzondere persoonlijke omstandigheden en het kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen (bv. huwelijk, registratie partnerschap, huwelijksjubilea, overlijden van huisgenoten of bloed- en aanverwanten, aangifte van geboorte of overlijden, algemene calamiteiten) rouwverlof van bloed- en aanverwanten. 

Onder ‘Bijzonder verlof’ verstaan we: zwangerschaps- en bevallingsverlof; ouderschapsverlof; kort- en langdurend zorgverlof; adoptie- en pleegzorgverlof; calamiteitenverlof en onbetaald verlof. Meer informatie over deze regelingen kun je vinden het elektronisch handboek (zie ook 'praktische zaken')

IZZ

Iedere medewerker is zelf verantwoordelijk dat hij/zij is aangemeld bij een zorgverzekering naar eigen keuze. Van oudsher is IZZ  de zorgverzekering voor de zorgsector. Met uitzondering van oproepkrachten kunnen alle medewerkers zich geheel of aanvullend via Sint Anna verzekeren tegen ziektekosten bij IZZ. Informatie hierover kun je krijgen bij P&O of via www.izz.nl

Opleiden en ontwikkelen

De zorgsector is voortdurend in beweging. Medewerkers moeten zich regelmatig nieuwe kennis en vaardigheden eigen maken, willen ze voor hun taak bekwaam blijven. Aan bijscholing wordt dan ook veel aandacht besteed. Daarnaast biedt Sint Anna opleidingstrajecten voor medewerkers welzijn en zorg niveau 3 die zich willen ontwikkelen tot zorgcoördinator en een opleiding tot Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie (GVP)

 De wijze waarop Sint Anna aanvragen voor opleidingen en bijscholing heeft geregeld, is opgenomen in het opleidingsbeleid (HKZ-rubriek nr. 5.3-01).