Gastvrij Zorgzaam Spiritueel

Bijzondere situaties

Bedrijfshulpverlening

In huis zijn bedrijfshulpverleners aangesteld, die opgeleid zijn om bij ongevallen en calamiteiten op te treden. Medewerkers, die geen bedrijfshulpverlener zijn, worden in de introductieperiode op de hoogte gebracht van het bedrijfshulpverlenings- c.q. calamiteitenplan.

Klachten van bewoners

Als onze bewoners klachten hebben of iets dwars zit, moeten ze daar niet mee blijven rondlopen. Moedig ze aan er over te praten. Hun klachten kunnen ons helpen de kwaliteit van onze dienstverlening te verbeteren. Bij de afhandeling van klachten werken we volgens een vaste procedure. Probeer eerst zelf het probleem op te lossen, lukt dat niet dan biedt een gesprek tussen klager, medewerker en coach vaak een uitkomst. Tevens kan de vertrouwenspersoon voor cliënten worden ingeschakeld. Meer informatie over de klachtenprocedure kun je vinden het elektronisch handboek.

Problemen met collega’s

Wat hierboven over bewoners is gezegd, geldt ook voor problemen met collega’s, variërend van kleine of grote meningsverschillen tot agressie en seksuele intimidatie. Probeer eerst zelf een oplossing te vinden. Komen jullie er met zijn tweeën niet uit, schakel dan de teamcoach in. Eventueel kan de zaak daarna aan een vertrouwenspersoon worden voorgelegd. Zie ook nota (on)gewenst gedrag, eveneens opgenomen in het organisatiehandboek (HKZ-rubriek nr. 5.4-02) en de brochure ‘indienen van een klacht’.