Home » Nieuws » Samenwerkingsafspraken Iedereen Zorgt

29 januari 2024

Onze bevolking vergrijst in rap tempo en personeel is schaars. Samenwerking tussen organisaties is nodig om de toekomstige uitdagingen in de ouderenzorg het hoofd te bieden. Daarom werken twaalf organisaties in Noordoost Brabant in netwerkverband samen aan de toekomst van de ouderenzorg, onder de naam IedereenZorgt.

Onlangs ondertekenden de bestuurders van de twaalf deelnemende organisaties, waaronder Sint Anna, hun samenwerkingsafspraken. Naast het vastleggen van afspraken, voorwaarden en principes voor de samenwerking, onderstrepen zij met de ondertekening nogmaals hun intentie om de kwaliteit en toegankelijkheid van de ouderenzorg hoog te houden.

Ga terug naar het menu