Home » Over Sint Anna » Kwaliteit

Kwaliteit

Kwaliteitsplan 2023

In het kwaliteitsjaarplan 2023 presenteren we onze plannen op hoofdlijnen. Met ingang van 2021 hebben we een transitieplan voor Sint Anna, dat bestaat uit twee grotere programma’s, namelijk de transitie van verzorgingshuis naar verpleeghuis (en voldoen aan het kwaliteitskader verpleeghuiszorg) en de nieuwbouw. We hebben voor dit grote transitieplan 2,5 jaar uitgetrokken. Dat betekent dat we in 2023 de doelen bereikt moeten hebben. 

Bekijk hier het kwaliteitsplan 2023

Kwaliteitsjaarverslag 2022

Stichting Sint Anna publiceert jaarlijks het kwaliteitsjaarverslag om hiermee het beleid en resultaten te delen. Het verslag is een reflectie op alle inspanningen die er gedaan zijn om de kwaliteit van zorg te optimaliseren. 2022 stond in het teken van vernieuwing en de ingebruikname van de nieuwbouw van het verpleeghuis. 

Bekijk hier het kwaliteitsjaarverslag 2022