Gastvrij Zorgzaam Spiritueel

Datum: 16-06-2020

Benoeming interim bestuurder Sint Anna

In vervolg op eerdere berichtgeving omtrent het vertrek van Enny Hoenselaar als bestuurder van het Sint Anna, kunnen wij melden dat Karin Lieber per 1 juli a.s. als interim bestuurder aantreedt.

De raad van toezicht is verheugd met de benoeming van Karin Lieber.
Zij is een zeer ervaren zorgbestuurder in met name de ouderenzorg, zodat ze vanaf dag één in alle relevante dossiers haar aandeel kan leveren.

Karin Lieber brengt een groot relevant (landelijk) netwerk mee en is bijvoorbeeld nog onlangs als voorzitter toegetreden tot het bestuur van de landelijke Vereniging Vrijwilligers Palliatieve Terminale zorg (VPTZ). Zij wordt gekend als open, verbindend en resultaatgericht. Met oprechte aandacht voor dat wat er voor mensen werkelijk toe doet.

In de zomermaanden zal Karin Lieber kennis gaan maken met alle samenwerkingspartners in de regio. Het staat u natuurlijk vrij ook zelf met haar contact op te nemen. De raad van toezicht gaat intussen op zoek naar een definitieve opvolger.

Terug naar het nieuwsoverzicht