Samen Vertrouwd Aandacht Professioneel

Datum: 17-05-2022

Peter van Mulkom benoemd in Raad van Toezicht van Stichting Sint Anna

Per 1 mei 2022 heeft de Raad van Toezicht van Sint Anna Peter van Mulkom benoemd als nieuw lid. Met deze benoeming is de Raad van Toezicht weer compleet.

Peter is een ervaren toezichthouder en heeft vanuit verschillende perspectieven veel kennis over het vakgebied van Sint Anna. Peter had een directeursfunctie in de revalidatiezorg, maar kent ook flankerende sectoren zoals het sociaal domein en het onderwijs. Momenteel werkt hij als voorzitter van het College van Bestuur van ROC Nijmegen en toezichthouder bij WZW, de werkgeversvereniging van Zorg- en welzijnsinstellingen in Gelderland. Daarnaast heeft hij lange tijd deelgenomen aan het bestuurlijk platform Mooi Maasvallei.

Van Mulkom en Sint Anna delen het gedachtegoed om uit te gaan van ‘wat er nog allemaal wél kan’ door, voor of met een bewoner. Peter kijkt uit naar het invulling geven aan zijn nieuwe rol en zegt daarover: “Op basis van mijn ervaring in de zorg draag ik deze sector nog steeds een warm hart toe. Het specifieke segment van Sint Ana ben ik extra gaan waarderen door de wijze waarop mijn moeder al jarenlang met veel aandacht, liefde en professionaliteit wordt verzorgd in een intramurale setting. Mijn bestuurdershart gaat harder kloppen door de toenemende dynamiek en complexiteit in de sector en de vorming van netwerkstructuren met andere partijen.”

Over de Raad van Toezicht van Sint Anna

Peter van Mulkom is met zijn benoeming de opvolger van Emile Roemer, die vanwege zijn werkzaamheden als Commissaris van de Koning in Limburg zijn taak voor de Raad van Toezicht moest neerleggen. Van Mulkom zal zitting nemen in de kwaliteitscommissie.

Voorzitter Betty van de Walle: “Wij zijn ervan overtuigd in de heer van Mulkom een uitstekende vervanging gevonden te hebben passend in het profiel dat we eerder hebben opgesteld en in het bijzonder met betrekking tot de specifieke eisen. De Raad van Toezicht bestaat sinds 1 mei 2022 uit: Mw. W.H. van de Walle (voorzitter), Mw. J.G.M. Jansen, Dhr. E.J.M. Smeets, Dhr. S.J.E. Turnhout en Dhr. P.A.A. van Mulkom.

Terug naar het nieuwsoverzicht