Samen Vertrouwd Aandacht Professioneel

Datum: 03-12-2020

Nieuwe bestuurder Woonzorgcentrum Sint Anna

Medio december 2020 start Ineke Wever als bestuurder van Sint Anna Boxmeer. Zij volgt daarmee Karin Lieber op, die als interim bestuurder sinds juli verbonden is geweest aan Sint Anna.

De raad van toezicht is verheugd te melden dat zij Ineke Wever benoemd hebben tot bestuurder van het Woonzorgcentrum Sint Anna. De raad van toezicht verwacht met de benoeming van Ineke Wever de ingezette veranderingen, gericht op de nieuwbouw van Sint Anna, verder te kunnen doorzetten.

Ineke Wever heeft bestuurservaring in de langdurende zorg en is daarvoor werkzaam geweest bij Zorgverzekeraars Nederland. Zij heeft een bestuurskundige achtergrond en heeft veel affiniteit met de ouderenzorg. Zij heeft ervaring opgedaan met innovaties en is tot voor kort actief geweest in het ontwikkelen van regionale netwerkvorming in de zorg.

Ineke wil in haar nieuwe rol graag bijdragen aan de doorontwikkeling en professionalisering van Sint Anna. Ze voelt zich sterk aangetrokken door Sint Anna, waar het welzijn van bewoners hoog in het vaandel staat, vanuit het besef dat ieder mens uniek en waardevol is en dat zingeving voor ieder mens op elke leeftijd belangrijk is.

Voor Ineke begint het denken en handelen vanuit de bewoner, met zijn of haar eigen unieke verhaal. Ze wil dan ook graag dat de huidige en toekomstige bewoners van Sint Anna op zijn of haar wijze oud kunnen worden. Het is belangrijk om daarbij zowel de naasten van de bewoners als de partners in het werkgebied te betrekken. 

Stichting Woonzorgcentrum Sint Anna is een kleinschalige en zelfstandige zorginstelling, gevestigd op het terrein van de Zusters van Julie Postel in Boxmeer. Op dit terrein wordt voorjaar 2021 gestart met de nieuwbouw, waar 160 bewoners straks in kleinschalige groepen samen leven.

 

Terug naar het nieuwsoverzicht