Samen Vertrouwd Aandacht Professioneel

Datum: 17-11-2021

Sint Anna volop geraakt door corona

Met dit bericht willen we u op de hoogte stellen van de zeer zorgelijke situatie van Sint Anna die is ontstaan door het coronavirus en welke consequenties dit mogelijk voor u en uw naaste heeft. De coronabesmettingen liggen in de regio Boxmeer op een erg hoog niveau. Helaas is het coronavirus ook binnen Sint Anna weer zeer actief en zijn er twee grote afdelingen waar een groot deel van de bewoners positief getest is op corona. Daarnaast valt ook ons personeel uit door coronabesmettingen.

Prioriteit: continueren zorg- en dienstverlening

We spannen ons tot het uiterste in om de zorg- en dienstverlening zoveel mogelijk te continueren. Dit doen we door:

 • Medewerkers van andere zorgafdelingen, facilitaire dienst en staf springen bij waar dit kan en we doen een maximaal beroep op vrijwilligers.

 • Extra hulp aan te vragen bij externe partijen.

 • Extra aandacht te besteden aan het zo goed mogelijk inroosteren van medewerkers en inleenkrachten, zodat de bewoners zoveel mogelijk de noodzakelijke zorg en aandacht krijgen.

 • Het crisisteam de situatie van dag tot dag te laten monitoren en te rapporteren aan de bestuurder.

Wisselingen op de afdeling

De nood is hoog. We gaan medewerkers die op dit moment inzetbaar zijn beter verdelen en de zorg en de noodzakelijke Algemeen Dagelijkse levensverrichtingen (ADL) anders inrichten, zodat we overal in ons huis de basis kunnen garanderen.

Daarom gaan en kunnen we medewerkers op andere afdelingen inzetten dan waar zij normaal werken. In de huidige situatie kan het voor u betekenen dat u andere gezichten op de afdeling tegen komt en dat een aantal zaken daardoor misschien niet zo gaan als u gewend bent. Het is nu voor iedereen van groot belang dat onze medewerkers het vol gaan houden en gezond blijven.

Communicatie met eerste contactpersonen

De eerste contactpersonen van de twee afdelingen die nu hard zijn getroffen zijn hierover geïnformeerd. Bij nieuwe uitbraken worden eerste contactpersonen hierover apart geïnformeerd.

Wat kunt u doen?

U helpt ons en alle bewoners door u strikt aan de geldende maatregelen te houden. Daarom verzoeken we u nogmaals zeer dringend:

 • Houd u aan de bezoekregeling (zie bijlage)

 • Houd u aan de kleurcodering op de deur (en persoonlijke beschermingsmiddelen mogen op de kamer niet uit)

 • Kom bij klachten niet op bezoek

 • Hoesten en niezen in de elleboog

 • Gebruik papieren zakdoekjes en gooi die meteen weg

 • Schud geen handen en knuffel niet

 • Ventileer de ruimte

 • En heel belangrijk: was goed uw handen

Daarnaast is het prettig als u in de gelegenheid bent om uw naaste extra te bezoeken. Door uw extra aandacht aan uw naaste (en andere bewoners) kunnen zorgmedewerkers enigszins ontlast worden.

Tot slot / vragen

We beseffen ons dat dit een bericht is dat veel onzekerheid geeft en consequenties kan hebben voor u en uw naaste. Toch vragen we om uw begrip daarvoor. Wij richten ons op dit moment volledig op het onder controle houden van de situatie. Mocht u vragen hebben met betrekking tot de situatie dan verzoeken wij u deze zo veel mogelijk per mail te stellen en te richten aan coronavraag@sintannaboxmeer.nl. We doen ons uiterste best u dan zo snel mogelijk een antwoord te geven, maar onze prioriteit ligt bij de continuering van de zorgverlening. Vragen die betrekking hebben op de persoonlijke situatie van uw naaste graag direct richten aan de betreffende afdeling en/of contactpersoon.

Terug naar het nieuwsoverzicht