Gastvrij Zorgzaam Spiritueel

Visie & Missie

De kernwaarden van Sint Anna: Gastvrij, Zorgzaam en Spiritueel komen voort uit de statutair verankerde christelijke levensbeschouwing: eerbied, respect, solidariteit, barmhartigheid, rechtvaardigheid en naastenliefde.

Visie... Uniek mens zijn

De visie op ouderenzorg van Sint Anna is, dat oudere mensen beter gedijen als ze gekend zijn, gekend worden en deel uitmaken van een gemeenschap. Dit geeft zin aan het menselijk bestaan. In de hectiek van alle maatschappelijke en digitale ontwikkelingen, die veelal bepaald worden door individualiteit, wil Sint Anna fundamenteel in contact blijven met haar christelijke levensbeschouwing en de bewogenheid van eenieder om en in verbinding te staan met kwetsbare mensen.  

Missie... Uniek mens blijven

De missie ofwel de belofte van Sint Anna aan (potentiële) bewoners en naasten is, dat oudere religieuzen en niet-religieuze mensen door menslievende zorg betekenisvol kunnen blijven samenleven. Zij onderscheidt zich door mensen gastvrij te ontvangen in hechte zelfregulerende gemeenschappen, door zorgzaam te zijn voor menselijke behoeften en door mensen thuis te laten voelen in een spirituele omgeving vanuit de christelijke levensbeschouwing. 

 

Strategische uitgangspunten

De strategische uitgangspunten die Sint Anna hanteert om mensen uniek te laten zijn en te blijven:

 1. Mensgerichtheid
  Sint Anna richt haar focus op de leefwereld en niet op de systeemwereld.
 2. Welbevinden van bewoners en medewerkers is leidend
  Sint Anna stelt zich als doel dat bewoners en medewerkers gelukkig zijn.
 3. Het kwaliteitsmanagementsysteem is een middel en geen doel op zich
  Kwaliteit wordt bepaald door mensen. Systemen, protocollen en regels zijn ter ondersteuning.
 4. Financieel gezond blijven
  Sint Anna vindt een gezonde en stabiele financiële positie een gezamenlijke verantwoordelijkheid.
 5. Positionering in de markt, nu en in de toekomst
  De continuïteit van Sint Anna wordt gekenmerkt door een goede naamsbekendheid en samenwerking met andere partijen.