Samen Vertrouwd Aandacht Professioneel

Cliëntenraad

De Cliëntenraad: de stem van de bewoners

Bewoners kunnen via de Cliëntenraad meepraten, meedenken en meebeslissen. De Cliëntenraad is de stem van de bewoners. De gemeenschappelijke belangen van alle bewoners worden behartigd door de Cliëntenraad. Zij is onafhankelijk van bestuur en Raad van Toezicht.

De cliëntenraad bestaat uit zeven leden, een onafhankelijke voorzitter en een ambtelijk ondersteuner.  

De cliëntenraad overlegt met de bestuurder en brengt ook eigen ideeën in, daarnaast heeft de raad instemmings- en adviesrecht

Aandachtspunten cliëntenraad

 

De cliëntenraad zoekt regelmatig het gesprek met bewoners, eerste contactpersonen en mantelzorgers. 

De cliëntenraad houdt zich onder andere bezig met:

  • Persoonsgerichte zorg 
  • Wonen & welzijn 
  • Veilige zorg
  • Invulling en kwaliteit van maaltijden
  • Informele zorg 
  • Nieuwbouw en verhuizingen
  • Nieuwe ontwikkelingen

De concrete aandachtspunten van de cliëntenraad zijn te vinden in het jaarplan 2023

Verslaglegging

De cliëntenraad maakt per kwartaal een nieuwsbulletin waarin de verslagen van de vergaderingen zijn opgenomen. 

Klik hier voor het jaarverslag 2022