Samen Vertrouwd Aandacht Professioneel

Cliëntenraad

De Cliëntenraad: de stem van de bewoners

Bewoners kunnen via de Cliëntenraad meepraten, meedenken en meebeslissen. De Cliëntenraad is de stem van de bewoners. De gemeenschappelijke belangen van alle bewoners worden behartigd door de Cliëntenraad. Zij is onafhankelijk van bestuur en Raad van Toezicht.

De cliëntenraad bestaat uit zeven leden, een onafhankelijke voorzitter en een ambtelijk ondersteuner.  

De cliëntenraad overlegt met de bestuurder en brengt ook eigen ideeën in, daarnaast heeft de raad instemmings- en adviesrecht

Aandachtspunten cliëntenraad

 

De cliëntenraad zoekt regelmatig het gesprek met bewoners, eerste contactpersonen en mantelzorgers. Meer informatie over de activiteiten van de cliëntenraad vindt u in de brochure.

De cliëntenraad houdt zich onder andere bezig met:

  • kwaliteit van de zorgverlening
  • sfeer in huis
  • veiligheid bewoners
  • invulling en kwaliteit van maaltijden
  • ontspanning en welzijn
  • onderhoud van kamers en afdelingen
  • nieuwe ontwikkelingen

De concrete aandachtspunten van de cliëntenraad zijn te vinden in het jaarplan 2022

Verslaglegging

Alle verslagen van de vergaderingen liggen in Het Trefpunt ter inzage. 

Klik hier voor het jaarverslag 2021
 

Notulen vergaderingen

Onderstaand de notulen van de vergaderingen. Klik op de gewenste datum om het verslag te bekijken. 

Oudere verslagen teruglezen? Stuur dan een mail naar clientenraad@sintannaboxmeer.nl