Gastvrij Zorgzaam Spiritueel

Klachtenregeling Woonzorgcentrum Sint Anna

Per 1 januari 2017 is woonzorgcentrum Sint Anna aangesloten bij de klachtenregeling van Pantein. Dat houdt in dat de klachtenmiddelaar van Pantein uw klacht namens Sint Anna in behandeling neemt en samen met u naar een oplossing zoekt.

Klacht of compliment?

Wij vinden het belangrijk dat u als bewoner of contactpersoon van een van onze bewoners, tevreden bent over onze zorg- en dienstverlening. Toch kan het voorkomen dat u ontevreden bent over medische zaken, de verzorging of ondersteuning maar ook bijvoorbeeld over de bejegening of uw woning. Wij vinden het fijn als u ons laat weten waar wij u kunnen helpen.

Wat kunt u doen?

In veel gevallen is het mogelijk om onvrede weg te halen door zelf een gesprek aan te gaan met diegene over wat of om wie het gaat. Een rustig en goed gesprek kan vaak al veel oplossen. 

Mocht dit tot onvoldoende resultaat leiden, dan kunt u altijd advies, hulp of bemiddeling inroepen van de klachtenbemiddelaar. De klachtenbemiddelaar zoekt samen met u naar een oplossing. Ook heeft u de mogelijkheid om de klacht voor te leggen aan een onafhankelijke klachtencommissie.

Direct een klacht of compliment melden

U kunt uw compliment of klacht digitaal kenbaar maken. Wij  maken gebruik van het officiele klachtenformulier van Pantein. Dit houdt in dat u bij het tekstblok "plaats/locatie" duidelijk de naam Sint Anna moet vermelden. In het tekstblok “de volgende personen van Pantein zijn reeds op de hoogte” … kunt u invullen, welke personen van Sint Anna op de hoogte zijn. U kunt uw klacht of compliment ook via een printbaar formulier aan ons kenbaar maken. Binnen 5 werkdagen nemen wij contact met u op.

Ook kunt u op www.zorgkaartnederland.nl een compliment over Sint Anna geven. 

Zorgkaart Nederland

Contact met de klachtenbemiddelaar

Heeft u nog vragen over het indienen van een klacht of compliment, dan kunt u contact opnemen met de klachtenbemiddelaar. 

Contactgegevens:
Telefoon (tijdens kantooruren): 0485 - 84 62 61
E-mail: klachtenbemiddelaar@sintannaboxmeer.nl

Postadres:
Klachtenbemiddelaar Pantein
Postbus 55
5830 AB Boxmeer

Meer weten?

Wilt u meer algemene informatie over de wegen die u kunt bewandelen bij een klacht, dan kunt u de website van het VKIG raadplegen.