Gastvrij Zorgzaam Spiritueel

Klacht, suggestie of compliment?

Wij vinden het belangrijk dat u als bewoner of contactpersoon van een van onze bewoners, tevreden bent over onze zorg- en dienstverlening. Toch kan het voorkomen dat u ontevreden bent over medische zaken, de verzorging of ondersteuning maar ook bijvoorbeeld over de bejegening of uw woning. Wij vinden het fijn als u ons laat weten waar wij u kunnen helpen. Op die manier kunnen wij onze zorg- en dienstverlening verbeteren.

Wat kunt u doen?

In veel gevallen is het mogelijk om de onvrede te bespreken met diegene over wat of om wie het gaat. Een rustig en goed gesprek kan vaak al veel oplossen. Mocht dit tot onvoldoende resultaat leiden, dan kunt u altijd advies, hulp of bemiddeling inroepen van de klachtenbemiddelaar. Woonzorgcentrum Sint Anna is aangesloten bij de klachtenbemiddeling van Pantein. Dat houdt in dat de klachtenbemiddelaar van Pantein uw klacht namens Sint Anna in behandeling neemt en samen met u naar een oplossing zoekt. 

Direct een klacht of compliment melden

U kunt uw klacht, suggestie ter verbetering of compliment digitaal kenbaar maken. Wij maken gebruik van het officiële klachtenformulier van Pantein. Dit houdt in dat u bij het tekstblok "plaats/locatie" duidelijk de naam Sint Anna moet vermelden. In het tekstblok “de volgende personen van Pantein zijn reeds op de hoogte” … kunt u invullen, welke personen van Sint Anna op de hoogte zijn. De klachtenregeling en de nieuwe klachtenfolder van Sint Anna komen binnenkort op deze website. 

Contact met de klachtenbemiddelaar

Heeft u nog vragen over het indienen van een klacht, dan kunt u contact opnemen met de klachtenbemiddelaar. 

Contactgegevens:
Telefoon (tijdens kantooruren): 0485 - 84 62 61
E-mail: klachtenbemiddelaar@pantein.nl

Postadres:
Klachtenbemiddelaar Pantein
Postbus 55
5830 AB Boxmeer

Meer weten?

Wilt u meer algemene informatie over de wegen die u kunt bewandelen bij een klacht, dan kunt u de website van het VKIG raadplegen.

Indien u niet tevreden bent over de uitkomst van de klachtenprocedure, heeft u de mogelijkheid om de klacht ter beoordeling aan de Geschillencommissie voor te leggen. De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) schrijft voor dat alle zorgaanbieders moeten zijn aangesloten bij een door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport erkende geschilleninstantie. Per 1 januari 2017 is Sint Anna aangesloten bij de Geschillencommissie Zorg, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag. De commissie is een erkende geschilleninstantie. 

Een suggestie of compliment

Een suggestie of compliment kunt u binnen Sint Anna mondeling of digitaal aangeven. Wilt u een suggestie of compliment digitaal kenbaar maken, dan kan dit via het reeds genoemde formulier van Pantein of op www.zorgkaartnederland.nl.

 

Zorgkaart Nederland