Samen Vertrouwd Aandacht Professioneel

Klacht, suggestie of compliment?

Wij vinden het belangrijk dat u als bewoner of contactpersoon van een bewoner, tevreden bent over onze zorg- en dienstverlening. Toch kan het voorkomen dat u ontevreden bent over medische zaken, de verzorging of ondersteuning, maar ook bijvoorbeeld over de bejegening of uw appartement. Wij vinden het fijn als u ons laat weten waar wij u kunnen helpen. Op die manier kunnen wij onze zorg- en dienstverlening blijven verbeteren.

Wat kunt u doen?

1. Ga in gesprek met de direct betrokkene(n)
Onze teams streven naar een optimale zorgverlening, maar desondanks kan het voorkomen dat u niet tevreden bent. U kunt dit het beste zo snel mogelijk kenbaar maken bij de betrokken medewerker of de Eerst Verantwoordelijke Verzorgende (EVV-er). Komt u er met hen niet uit, dan kunt u contact opnemen met de betreffende teamleider. Zij zijn laagdrempelig te bereiken en gaan met respect om met uw ervaring. Vaak leidt dit tot een goede oplossing.

2. Contact opnemen met klachtenbemiddelaar

Mocht een gesprek met de direct betrokkene(n) tot onvoldoende resultaat leiden of voor u niet mogelijk zijn, dan kunt u contact opnemen met de klachtenbemiddelaar.

De klachtenbemiddelaar is onafhankelijk en onpartijdig, geeft informatie en advies en zoekt samen met u en de betrokkenen van Sint Anna naar een oplossing.

Sint Anna is aangesloten bij de klachtenbemiddeling van Pantein. Dat houdt in dat de klachtenmiddelaar van Pantein uw klacht in behandeling neemt en samen met u naar een oplossing zoekt.

U kunt uw klacht, suggestie ter verbetering of compliment digitaal kenbaar maken. Wij maken gebruik van het officiële klachtenformulier van Pantein. Dit houdt in dat u bij het tekstblok "plaats/locatie" duidelijk de naam Sint Anna moet vermelden. In het tekstblok “de volgende personen van Pantein zijn reeds op de hoogte” … kunt u invullen, welke personen van Sint Anna op de hoogte zijn.

Heeft u vragen over het indienen van een klacht, dan kunt u contact opnemen met de klachtenbemiddelaar. 

Contactgegevens:
Telefoon (dinsdag, donderdag en vrijdag): 0485-84 62 61 of 06-12 07 86 57
E-mail: klachtenbemiddelaar@sintannaboxmeer.nl

Postadres:
Klachtenbemiddelaar Pantein
Postbus 55
5830 AB Boxmeer

3) Cliëntenvertrouwenspersoon Wet zorg en dwang

Voor vragen of klachten over onvrijwillige zorg kunt u terecht bij Nicole Kuijpers, Cliëntenvertrouwenspersoon Wet zorg en dwang.  Zij werkt voor Adviespunt Zorgbelang, bij Zorgbelang Brabant | Zeeland. Zij is onafhankelijk.

Contactgegevens:
Telefoon: 06-42054885
E-mail: nkuijpers@zorgbelang-brabant.nl

Klik hier voor de flyer van de cliëntvertrouwenspersoon.


Meer weten?

Wilt u meer algemene informatie over de wegen die u kunt bewandelen bij een klacht, dan kunt u de algemene klachtenregeling,  de klachtregeling Wet Zorg en Dwang en de website van de VKIG raadplegen.

Indien u niet tevreden bent over de uitkomst van de klachtenprocedure, heeft u de mogelijkheid om de klacht ter beoordeling aan de Geschillencommissie voor te leggen. De klachtenbemiddelaar kan u hierover nader informeren.

De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) schrijft voor dat alle zorgaanbieders moeten zijn aangesloten bij een door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport erkende geschilleninstantie. Per 1 januari 2017 is Sint Anna aangesloten bij de Geschillencommissie Zorg, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag. De commissie is een erkende geschilleninstantie.

Een suggestie of een compliment
Bent u tevreden of vindt u dat een afdeling, medewerker of de organisatie een compliment verdient? Of heeft u voor ons een suggestie ter verbetering? Ook dat horen wij uiteraard graag. U kunt dit bijvoorbeeld doen door dit kenbaar te maken aan de klachtenbemiddelaar, u kunt ons een beoordeling geven via zorgkaartnederland.nl, u kunt een mail sturen of dit mondeling doorgeven.   

Zorgkaartnederland.nl
Op zorgkaartnederland.nl vindt u de waarderingen van zorgverleners. Sint Anna wordt hier ook gewaardeerd.

Helpt u ook mee om onze zorg continu te verbeteren? U kunt dit onder andere doen door uw waardering te plaatsen op zorgkaartnederland.nl