Samen Vertrouwd Aandacht Professioneel

Klacht, suggestie of compliment?

Tips, suggesties en complimenten

Wij vinden het belangrijk dat u tevreden bent over ons en over de zorg die wij verlenen aan u of uw naaste. Juist omdat we dit zo belangrijk vinden staan we altijd open voor verbetering. Heeft u een tip of suggestie hoe onze zorg nog verder geoptimaliseerd zou kunnen worden dan stellen wij het op prijs als u dit met ons deelt.

Bent u tevreden of vindt u dat een afdeling, medewerker of de organisatie een compliment verdiend? Ook dat horen wij uiteraard graag. U kunt dit bijvoorbeeld doen door ons een beoordeling te geven via zorgkaartnederland.nl of door een mail te sturen.   


Zorgkaartnederland.nl
Op zorgkaartnederland.nl vindt u de waarderingen van zorgverleners. Sint Anna wordt hier ook gewaardeerd.

Helpt u ook mee om onze zorg continu te verbeteren? U kunt dit onder andere doen door uw waardering te plaatsen op zorgkaartnederland.nl

Klachten

Loopt het juist anders dan u gewend bent, verwacht of gehoopt had? Dat vinden wij zeer vervelend, maar we zoeken graag met u naar een goede oplossing. Dit is mogelijk middels het onderstaande stappenplan:  

1. Ga in gesprek met de direct betrokkene(n)
Onze teams streven naar een optimale zorgverlening, maar desondanks kan het voorkomen dat u niet tevreden bent. U kunt dit het beste zo snel mogelijk kenbaar maken bij de betrokken medewerker of de zorgcoördinator. Komt u er met hen niet uit, dan kunt u contact opnemen met de betreffende teamleider. Zij zijn laagdrempelig te bereiken en gaan met respect om met uw ervaring. Vaak leidt dit tot een goede oplossing.

2. Neem contact op met de klachtenbemiddelaar
Als bovenstaande acties (zie punt 1) niet tot een gewenste uitkomst hebben geleid en u wenst een klacht in te dienen, dan kunt u terecht bij de klachtenbemiddelaar.

Er zijn hiervoor twee klachtenregelingen:

- algemene klachtenregeling

- klachtenregeling voor klachten die betrekken hebben op de Wet zorg en dwang.

In de regelingen vindt u de benodigde contactgegevens en informatie over het verdere verloop.

Algemene klachtenregeling
Deze klachtenregeling kunt u gebruiken voor het indienen van uw klacht, tenzij deze betrekking heeft op onvrijwillige zorg. Dan gebruikt u de onderstaande Klachtenregeling Wet Zorg en Dwang.

Klachtenregeling Wet Zorg en Dwang
De klachtregeling Wet Zorg en Dwang gebruikt u als u verschillen in opvatting heeft met Sint Anna met betrekking tot het verlenen van onvrijwillige zorg. Meer informatie over deze Wet Zorg en Dwang vindt u hier.

Heeft u nog vragen over het indienen van een klacht, dan kunt u contact opnemen met de klachtenbemiddelaar. 

Contactgegevens:
Telefoon (tijdens kantooruren): 0485 - 84 62 61
E-mail: klachtenbemiddelaar@sintannaboxmeer.nl