Samen Vertrouwd Aandacht Professioneel

Klacht, suggestie of compliment?

Wij vinden het belangrijk dat u als bewoner of contactpersoon van een bewoner, tevreden bent over onze zorg- en dienstverlening. Toch kan het voorkomen dat u ontevreden bent over medische zaken, de verzorging of ondersteuning, maar ook bijvoorbeeld over de bejegening of uw appartement. Wij vinden het fijn als u ons laat weten waar wij u kunnen helpen. Op die manier kunnen wij onze zorg- en dienstverlening blijven verbeteren.

Wat kunt u doen?

1. Ga in gesprek met de direct betrokkene(n)
Onze teams streven naar een optimale zorgverlening, maar desondanks kan het voorkomen dat u niet tevreden bent. U kunt dit het beste zo snel mogelijk kenbaar maken bij de betrokken medewerker of de Eerst Verantwoordelijke Verzorgende (EVV-er). Komt u er met hen niet uit, dan kunt u contact opnemen met de betreffende teamleider. Zij zijn laagdrempelig te bereiken en gaan met respect om met uw ervaring. Vaak leidt dit tot een goede oplossing.

2. Contact opnemen met klachtenbemiddelaar
Mocht een gesprek met de direct betrokkene(n) tot onvoldoende resultaat leiden, dan kunt u altijd advies, hulp of bemiddeling inroepen van de klachtenbemiddelaar of cliëntvertrouwenspersoon.

De klachtenbemiddelaar /cliëntvertrouwenspersoon zoekt samen met u naar een oplossing. U heeft daarvoor de volgende opties:  

1) Madeleine van Geuns-Solleveld (Klachtenbemiddelaar)
U kunt Madeleine benaderen m.b.t. benaderen m.b.t. onvrede over zorg, welzijn en wonen.

Contactgegevens:
Telefoon (dinsdag, donderdag en vrijdag): 0485-846261 of 06-12078657
E-mail: klachtenbemiddelaar@sintannaboxmeer.nl

Postadres:
Klachtenbemiddelaar Pantein
Postbus 55
5830 AB Boxmeer

 
2) Nicole Kuijpers (Cliëntenvertrouwenspersoon Wet zorg en dwang)
U kunt Nicole benaderen voor vragen of klachten m.b.t. onvrijwillige zorg. Zij werkt onafhankelijk. Dat wil zeggen dat zij niet in dienst is van Sint Anna. Zij werkt voor Adviespunt Zorgbelang, bij Zorgbelang Brabant | Zeeland.

Contactgegevens:
Telefoon: 06-42054885
E-mail: nkuijpers@zorgbelang-brabant.nl

Klik hier voor de flyer van de cliëntvertrouwenspersoon.

Klacht of compliment online melden

Sint Anna is aangesloten bij de klachtenbemiddeling van Pantein. Dat houdt in dat de klachtenmiddelaar van Pantein (Madeleine) uw klacht namens Sint Anna in behandeling neemt en samen met u naar een oplossing zoekt.

U kunt uw klacht, suggestie ter verbetering of compliment digitaal kenbaar maken. Wij maken gebruik van het officiële klachtenformulier van Pantein. Dit houdt in dat u bij het tekstblok "plaats/locatie" duidelijk de naam Sint Anna moet vermelden. In het tekstblok “de volgende personen van Pantein zijn reeds op de hoogte” … kunt u invullen, welke personen van Sint Anna op de hoogte zijn.

Heeft u vragen over het indienen van een klacht, dan kunt u contact opnemen met de klachtenbemiddelaar. 

Als u uw klacht of compliment niet online doorgeeft kunt u de algemene klachtenregeling gebruiken voor het indienen van uw klacht, tenzij deze betrekking heeft op onvrijwillige zorg. Dan gebruikt u de klachtregeling Wet Zorg en Dwang.

Meer weten?

Wilt u meer algemene informatie over de wegen die u kunt bewandelen bij een klacht, dan kunt u de website van de VKIG raadplegen.

Indien u niet tevreden bent over de uitkomst van de klachtenprocedure, heeft u de mogelijkheid om de klacht ter beoordeling aan de Geschillencommissie voor te leggen.

De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) schrijft voor dat alle zorgaanbieders moeten zijn aangesloten bij een door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport erkende geschilleninstantie. Per 1 januari 2017 is Sint Anna aangesloten bij de Geschillencommissie Zorg, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag. De commissie is een erkende geschilleninstantie.

 

Een suggestie of een compliment
Bent u tevreden of vindt u dat een afdeling, medewerker of de organisatie een compliment verdiend? Ook dat horen wij uiteraard graag. U kunt dit bijvoorbeeld doen door ons een beoordeling te geven via zorgkaartnederland.nl, een mail te sturen of dit mondeling door te geven.   


Zorgkaartnederland.nl
Op zorgkaartnederland.nl vindt u de waarderingen van zorgverleners. Sint Anna wordt hier ook gewaardeerd.

Helpt u ook mee om onze zorg continu te verbeteren? U kunt dit onder andere doen door uw waardering te plaatsen op zorgkaartnederland.nl