Samen Vertrouwd Aandacht Professioneel

Kwaliteit en organisatie

Kwaliteitskader

In het kwaliteitsjaarplan 2023 presenteren we onze plannen op hoofdlijnen. Met ingang van 2021 hebben we een transitieplan voor Sint Anna, dat bestaat uit twee grotere programma’s, namelijk de transitie van verzorgingshuis naar verpleeghuis (en voldoen aan het kwaliteitskader verpleeghuiszorg) en de nieuwbouw. We hebben voor dit grote transitieplan 2,5 jaar uitgetrokken. Dat betekent dat we in 2023 de doelen bereikt moeten hebben. 

Download hier het kwaliteitsplan 2023

Kwaliteitsverslag

Stichting Sint Anna publiceert jaarlijks het kwaliteitsjaarverslag om hiermee het beleid en resultaten te delen. Het verslag is een reflectie op alle inspanningen die er gedaan zijn om de kwaliteit van zorg te optimaliseren. 2021 stond uiteraard ook nog in het teken van corona, maar ook in het teken van vernieuwing en voorbereidingen op de nieuwbouw van het verpleeghuis. 

Download hier het jaarverslag 2021

Download hier het jaarverslag 2020

Download hier het jaarverslag 2019

 

Managementteam

  • Ineke Wever, bestuurder
  • Lieke Fransen, adviseur PO&O
  • Wendy van Tongeren, manager zorg

 

Raad van Toezicht

Stichting Sint Anna Boxmeer heeft een Raad van Toezicht. Deze houdt toezicht op de realisatie van de doelen van Stichting Sint Anna en vervult de werkgeversrol voor de bestuurder.

Leden van de Raad van Toezicht zijn:

  • Mw. W.H. van de Walle, voorzitter
  • Mw. J.G.M. Jansen, lid
  • Dhr. E.J.M. Smeets, lid
  • Dhr. S.J.E. Turnhout, lid
  • Dhr. P.A.A. van Mulkom, lid

Download hier het beleid onkostenvergoeding RvB

Klik hier voor de toezichtvisie 2022-2225