Gastvrij Zorgzaam Spiritueel

Organisatie-inrichting

Woonzorgcentrum Sint Anna is een platte organisatie zonder managementlagen. De zelfregulerende gemeenschappen en teams worden ondersteund door teamcoaches en stafexperts. Wonen en welbevinden staan bij Woonzorgcentrum Sint Anna voorop. Goede zorg is daarbij een voorwaarde. Daarom gaan wij met de 150 bewoners en hun mantelzorgers in gesprek om wensen en gedachten te delen en helpen in te vullen. 

Kwaliteitskader

Sint Anna ontwikkelt zich naar een eigentijdse werkwijze. Het Kwaliteitsplan gaat over de leer- en verbeter ontdekkingsreis, niet over het kwaliteitssysteem.

Het  kwaliteitsplan, zal tijdens de ontdekkingsreis, door iedereen binnen Sint Anna onderschreven worden vanuit de leefwereld van de bewoner in plaats vanuit de systeemwereld. Sint Anna verandert in het nemen van beslissingen volgens systemen en processen, in een organisatie waarin bij het nemen van beslissingen, de mens en zorgrelatie centraal staat - omdat de zorgrelatie, het hart van de organisatie is. Het is daarmee een verandering, waarin we van een organisatie, die voor het nemen van beslissingen “koude” systemen en procedures centraal stelt, gaan naar een organisatie die voor het nemen van beslissingen mensen “warm” centraal stelt.

Download hier het kwaliteitsplan 2019

 

Het koersteam, onder leiding van de bestuurder, mevrouw Enny Hoenselaar, is verantwoordelijk voor het op koers houden van woonzorgcentrum Sint Anna.

Woonzorgcentrum Sint Anna heeft een Raad van Toezicht. Deze houdt toezicht op de realisatie van de doelen van Woonzorgcentrum Sint Anna en vervult de werkgeversrol voor de bestuurder.

Koersteam

Het koersteam van Woonzorgcentrum Sint Anna:

  • Enny Hoenselaar, bestuurder
  • Elly Kahlert, financieel adviseur
  • Lieke Fransen, adviseur P&O

Raad van Toezicht

Leden van de Raad van Toezicht zijn:

  • Mw. W.H. van de Walle, voorzitter
  • Mw. H.M.A. van Tol, vice-voorzitter
  • Mw. J.G.M. Jansen, lid
  • Dhr. E.J.M. Smeets, lid
  • Dhr. S.J.E. Turnhout, lid

Kennis en kunde

Wij willen uniek zijn en uniek blijven door menslievende ouderenzorg te bieden en garant te staan voor de borging daarvan in de mooie zelfregulerende gemeenschappen. Dit vraagt om overdragen van eigenaarschap en door iedereen nemen van zijn of haar verantwoordelijkheid door alle collega's. Dat is een cultuurverandering. De overtuiging zal gaan van ‘wij moeten’ naar ‘wij willen’. Het scheiden van denken en doen wordt opgeheven doordat er geen aparte denkers meer zijn aangesteld. Protocollen en checklists zijn naslagwerken en vervangen geen vakmanschap van de professionals.

Download hier het formatieoverzicht