Samen Vertrouwd Aandacht Professioneel

Kwaliteit en organisatie

Kwaliteitskader

In 2022 gaat Sint Anna door op de ingeslagen weg. Waardigheid en Trots op locatie (WOL) helpt ons daarbij. Het totale verbeterplan beslaat 10 kwartalen vanaf 2021. We zijn daarmee in 2023 klaar, tegelijk met de oplevering van het totale nieuwe gebouw. In 2021 hebben we de eerste slag gemaakt met het verbeteren, waar we dus in 2022 mee doorgaan. In dit kwaliteitsplan 2022 geven we aan de hand van de thema’s uit het kwaliteitskader de plannen en acties voor 2022 aan

Download hier het kwaliteitsplan 2022

Kwaliteitsverslag

Stichting Sint Anna publiceert jaarlijks het kwaliteitsjaarverslag om hiermee het beleid en resultaten te delen. Het verslag is een reflectie op alle inspanningen die er gedaan zijn om de kwaliteit van zorg te optimaliseren. 2021 stond uiteraard ook nog in het teken van corona, maar ook in het teken van vernieuwing en voorbereidingen op de nieuwbouw van het verpleeghuis. 

Download hier het jaarverslag 2021

Download hier het jaarverslag 2020

Download hier het jaarverslag 2019

 

Managementteam

  • Ineke Wever, bestuurder
  • Elly Kahlert, financieel adviseur
  • Lieke Fransen, adviseur PO&O
  • Marjet Zegers, manager facilitaire dienst
  • Wendy van Tongeren, manager zorg

 

Raad van Toezicht

Stichting Sint Anna Boxmeer heeft een Raad van Toezicht. Deze houdt toezicht op de realisatie van de doelen van Stichting Sint Anna en vervult de werkgeversrol voor de bestuurder.

Leden van de Raad van Toezicht zijn:

  • Mw. W.H. van de Walle, voorzitter
  • Mw. J.G.M. Jansen, lid
  • Dhr. E.J.M. Smeets, lid
  • Dhr. S.J.E. Turnhout, lid
  • Dhr. P.A.A. van Mulkom, lid

Download hier het beleid onkostenvergoeding RvB

Klik hier voor de toezichtvisie 2022-2225