Gastvrij Zorgzaam Spiritueel

Kwaliteit en organisatie

Kwaliteitskader

Om de kwaliteit van Sint Anna te blijven verbeteren heeft  Sint Anna ondersteuning van Waardigheid en Trots op locatie gevraagd. Nu de zorg steeds complexer wordt, moeten we ons blijven ontwikkelen en leren. De nieuwbouw biedt kansen om met zorgtechnologie nog betere zorg en ondersteuning te bieden. “Persoonsgerichte zorg blijft ons belangrijkste doel en het kennen van de klant en zijn levensverhaal is onze kracht.”

Download hier het kwaliteitsplan 2021 

Kwaliteitsverslag

Stichting Sint Anna publiceert jaarlijks het kwaliteitsjaarverslag om hiermee het beleid en resultaten te delen. In dit verslag is een reflectie opgenomen op de activiteiten die het afgelopen jaar in het kader van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg zijn ingezet. 2020 stond uiteraard in het teken van corona, maar ook van de voorbereidingen op de nieuwbouw van het verpleeghuis. 

Download hier het jaarverslag 2020

Download hier het jaarverslag 2019

 

Koersteam

Het koersteam, onder leiding van bestuurder Ineke Wever, is verantwoordelijk voor het op koers houden van woonzorgcentrum Sint Anna.

Het koersteam van Woonzorgcentrum Sint Anna:

  • Ineke Wever, bestuurder
  • Elly Kahlert, financieel adviseur
  • Lieke Fransen, adviseur PO&O
  • Marjet Zegers, manager facilitaire dienst

 

Raad van Toezicht

Woonzorgcentrum Sint Anna heeft een Raad van Toezicht. Deze houdt toezicht op de realisatie van de doelen van Woonzorgcentrum Sint Anna en vervult de werkgeversrol voor de bestuurder.

Leden van de Raad van Toezicht zijn:

  • Mw. W.H. van de Walle, voorzitter
  • Mw. J.G.M. Jansen, lid
  • Dhr. E.J.M. Smeets, lid
  • Dhr. S.J.E. Turnhout, lid
  • Dhr. E.G.M. Roemer, lid

Download hier het beleid onkostenvergoeding RvB