Samen Vertrouwd Aandacht Professioneel

Privacy

1. Inleiding

Wanneer u contact met ons opneemt, deelt u persoonsgegevens met ons. Deze geeft u vaak zelf door, zodat wij een prangende vraag kunnen beantwoorden of zodat we u een brochure kunnen toesturen. Maar soms geeft u ook informatie door zonder dat u deze zelf actief aan ons verstuurt (bijvoorbeeld via cookies). In deze privacyverklaring leggen we graag uit welke gegevens we van u verzamelen, waarom we deze nodig hebben, wat we hiermee doen en welke rechten u heeft. Kortom; hoe gaan we om met uw persoonsgegevens en privacy?

1.1. Wat zijn persoonsgegevens?

Onder persoonsgegevens valt alles waardoor wij kunnen zien óf waardoor we kunnen achterhalen dat u het bent. Dit zijn directe persoonsgegevens, zoals uw naam, e-mailadres, woonadres en telefoonnummer, maar ook gegevens waardoor we gemakkelijk kunnen achterhalen dat bepaalde gegevens of acties bij u horen, zoals uw IP-adres. Wanneer u een formulier invult op de website of zelfs wanneer u alleen onze website bezoekt, geeft u ons de beschikking over uw persoonsgegevens.


1.2. Wie verwerkt uw persoonsgegevens?

Deze privacyverklaring heeft betrekking op alle data die verwerkt worden door Sint Anna Boxmeer of waarbij Sint Anna Boxmeer de verantwoordelijkheid draagt voor de verwerking. Hieronder vindt u onze bedrijfs- en contactgegevens. Zo kunt u ons te allen tijde bereiken wanneer u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons.

Vestigingsadres:
Veerstraat 49
5831 JM BOXMEER
Contactgegevens:
T. +31 (0)485 571 541

2. Waarvoor gebruiken wij uw persoonsgegevens?

We leggen u graag voor ieder formulier afzonderlijk uit welke gegevens we van u vragen, waarom we deze vragen, wat we ermee doen en waar en hoe we uw gegevens opslaan.

 2.1. Contactformulier

Soms wilt u contact met ons opnemen en daarvoor is op de website van Sint Anna Boxmeer een contactformulier beschikbaar. In dit contactformulier kunt u als u dat wilt ook direct een brochure aanvragen. Om te kunnen voldoen aan uw verzoek (een vraag beantwoorden dan wel een brochure aanvragen) hebben we een aantal persoonsgegevens van u nodig.

 2.1.1. Welke gegevens vragen wij en waarom?

We vragen om uw naam, zodat we weten met wie we contact hebben. Dit maakt een conversatie wel zo prettig en gemakkelijk. De meeste vragen beantwoorden we per e-mail. Om u een antwoord te kunnen sturen, hebben we dus een e-mailadres nodig. Wanneer u liever telefonisch contact met ons wilt, dan is het invoeren van een telefoonnummer optioneel. Wilt u dat we u bellen om een afspraak te maken, dan kunt u dit aangeven met een vinkje. Het is dan natuurlijk wel handig om een telefoonnummer te hebben waarop we u kunnen bereiken. Om uw vraag gericht te beantwoorden of om te kunnen reageren op een opmerking, vragen we u om deze te formuleren in het tekstveld onderaan het contactformulier. Zo kunnen wij ons goed voorbereiden en u zo goed en efficiënt mogelijk helpen.

In het contactformulier bieden we ook de mogelijkheid om een brochure aan te vragen. Wanneer u een brochure aanvraagt, hebben we uw adresgegevens nodig om deze op te sturen. Wilt u geen brochure ontvangen? Dan hebben we uw adresgegevens dus niet nodig.

Wanneer u het contactformulier invult en de hierboven genoemde data aan ons verstrekt, geeft u toestemming om deze te gebruiken voor het onderhouden van contact of voor het opsturen van een brochure (indien gewenst). De gegevens die u aan ons toevertrouwt via het contactformulier gebruiken wij niet voor andere doeleinden. Sint Anna Boxmeer verkoopt persoonsgegevens nooit aan derden.

 2.1.2. Waar slaan we uw gegevens op en met wie delen we ze?

U geeft door het formulier te versturen toestemming om deze te bewaren in onze mailbox (hier komen ingevulde contactformulieren binnen). Om ervoor te zorgen dat w aangevraagde brochure kan worden bezorgd, delen we uw naam en adresgegevens met PostNL.

2.1.3. Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

De persoonsgegevens die u aan ons verstrekt via het contactformulier gebruiken we alleen om contact met u te onderhouden. Nadat de communicatie is beëindigd of als de brochure is verzonden, bewaren we uw ingevulde contactformulier maximaal zes maanden in onze mailbox. Als u wilt dat we deze gegevens (eerder) wissen; stuur ons dan een verzoek, dan doen we dit uiteraard.


2.2. Google Analytics cookies

Om een goed beeld te krijgen van de manier waarop bezoekers van SintAnnaBoxmeer.nl de website gebruiken, maken wij gebruik van het data-analyseprogramma Google Analytics. Hiervoor worden Google Analytics-cookies geplaatst. Om ervoor te zorgen dat wij uw privacy optimaal kunnen waarborgen, is een overeenkomst gesloten met Google (gevestigd in de Verenigde Staten). Ook zijn de verzamelde data geanonimiseerd door het laatste octet van uw IP-adres onzichtbaar te maken. Gebruiksgeschiedenis is op die manier niet meer te herleiden naar u als individu. De instelling ‘Gegevens delen met Google’ is daarnaast uitgeschakeld, waardoor Google geen toestemming meer heeft om uw gegevens te benutten voor eigen verwerkingsdoeleinden. Ook maken wij geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google-Analytics-cookies.

3. Privacy bij sollicitatie

Wanneer je bij ons solliciteert, geef je ons toegang tot persoonsgegevens. We vragen je bijvoorbeeld om je CV met daarin persoonsgegevens, werkervaring en vaardigheden en om een motivatiebrief waarin je iets meer over jezelf vertelt. We vragen deze gegevens van je om goed te kunnen beoordelen of je geschikt bent voor de functie. We vinden het belangrijk om zorgvuldig met deze documenten om te gaan en leggen je graag uit waarvoor we je gegevens gebruiken en wie jouw data te zien krijgen, waar we jouw documenten opslaan en hoe lang we jouw gegevens bewaren.

3.1. Procedure

Je verstuurt jouw sollicitatie naar het e-mailadres dat vermeld staat op onze website, waardoor het terecht komt bij onze HRM-medewerkers. Zij gaan ermee aan de slag en slaan de door jou toegestuurde documenten op een netwerkschijf waartoe alleen de HRM-medewerkers toegang hebben. De HRM-medewerkers beoordelen in eerste instantie of jouw sollicitatie in aanmerking komt voor een verdere sollicitatieprocedure. Wanneer je door de eerste selectie komt, worden jouw gegevens gedeeld met één of meerdere geselecteerde medewerkers van Sint Anna Boxmeer die beter kunnen beoordelen of je inhoudelijk geschikt bent voor de functie. Een volgende stap is dat we je uitnodigen voor (kennismakings)gesprekken.

3.2 Bewaartermijn

Wanneer we je niet uitnodigen, sluit voor jou de sollicitatieprocedure. We verwijderen dan direct jouw documenten en gegevens. Wanneer in een vroeg stadium al blijkt dat je niet geschikt bent voor de functie, verwijderen wij jouw gegevens al eerder.
Soms willen we de data van een sollicitant graag langer bewaren. Bijvoorbeeld wanneer we niet direct een plek voor je hebben, maar in de (nabije) toekomst mogelijk wel. De maximale bewaartermijn bedraagt dan 6 maanden.

3.3. Voorwaarden

Wanneer je bij ons solliciteert, geef je toestemming om bovenstaande procedure te volgen. De gegevens die je ons toestuurt, gebruiken we voor niets anders dan voor een goed verloop van de sollicitatieprocedure en delen we nooit met derden.

4. Wat zijn uw rechten?

4.1. Inzien, aanpassen, verwijderen of overdragen van uw gegevens

Te allen tijde heeft u het recht om in te zien welke gegevens wij van u hebben. Zodra u aan ons kenbaar maakt dat u uw gegevens wilt inzien, verstrekken wij deze binnen 30 dagen.

Ook heeft u het recht om uw persoonsgegevens door Sint Anna Boxmeer te laten wijzigen of om ze helemaal te laten verwijderen. Voor het wijzigen of verwijderen van uw gegevens geldt dezelfde termijn als voor het inzien van de gegevens, namelijk binnen 30 dagen. Bent u een actieve klant van Sint Anna Boxmeer? In dat geval hebben wij uw gegevens nodig voor het uitvoeren van onze overeenkomst en kunnen we deze (nog) niet verwijderen.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens van ons te ontvangen, zodat u deze gemakkelijk kunt overdragen aan een andere organisatie. Ook kunt u ons vragen de informatie rechtstreeks over te dragen aan een derde partij. Dit geldt alleen voor gegevens waarvoor u ons toestemming hebt gegeven en voor gegevens die nodig zijn om een overeenkomst uit te voeren.

4.2. Intrekken toestemming verwerking persoonsgegevens

Wanneer u contact opneemt met Sint Anna Boxmeer, zoals omschreven in artikel 2 van deze privacyverklaring, geeft u toestemming om bepaalde acties uit te voeren en om (in sommige gevallen) persoonsgegevens op te slaan. U kunt deze toestemming te allen tijde ook weer intrekken. Wanneer u uw toestemming wilt intrekken, kunt u dit telefonisch of schriftelijk aan ons laten weten. De contactgegevens vind u in paragraaf 1.2.

4.3. Een klacht indienen

Wanneer u het niet eens bent met de wijze waarop Sint Anna Boxmeer omgaat met de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u een klacht bij ons indienen. Wanneer wij er onderling niet uitkomen heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

4.4. Functionaris gegevensbescherming

Dhr. Arie Verhoeven
Veerstraat 49
5831 JM Boxmeer
(bereikbaar via tel. nr. 0485 - 571541)