Samen Vertrouwd Aandacht Professioneel

Gerealiseerde projecten

Vanaf 2017 tot heden is er aan gerealiseerde projecten, ter beschikking gestelde materialen en ontspanningsactiviteiten ruim € 42.000,= besteed kunnen worden via onze Stichting Vrienden Sint Anna.

De donaties kwamen van serviceclubs/stichtingen/instellingen (Stichting Steunfonds Ouderenwerk Boxmeer – Rotaryclub Cuijk – Rotaryclub Cuijk-Maaskant – R.-K. Caritasinstelling St. Petrus te Boxmeer – Kiwanisclub Land van Cuijk), de Rabobank (Rabo Clubsupport acties – Rabo Fonds maatschappelijke projecten), donaties (particuliere donaties – donaties van de leveranciers van Sint Anna), de Kledinginzameling, en van de Actie Glazen Huis van het Woonzorgcentrum Sint Anna.

Hieronder vindt u informatie over de gerealiseerde projecten. De nieuwste projecten staan bovenaan. 

Een SilverFit Mile duo-fietsinstallatie (2020)

Begin 2020 is er, na een uitvoerige test- en installatieprocedure in 2019, een SilverFit Mile duo-fietsinstallatie geïnstalleerd. De SilverFit Mile projecteert een film, zodat de ervaring van buiten fietsen zo dicht mogelijk benaderd wordt. Dit leidt tot hogere therapietrouw en betere uitkomsten. Voor het oefenapparaat komt een groot beeldscherm of projectiescherm waarop een route wordt getoond. De snelheid van de film wordt bepaald door de snelheid waarmee de gebruiker beweegt. Hierdoor wordt het gevoel gecreëerd daadwerkelijk een tochtje te maken in een andere omgeving.

Het scherm ziet er prachtig uit en vangt direct de aandacht. De deelnemer gaat helemaal in de ervaring op. De beelden zijn niet geanimeerd, maar live met een camera opgenomen waardoor een bijzonder realistische ervaring wordt gecreëerd. Ook mensen in de zaal die niet aan het oefenen zijn kijken graag mee, wat leidt tot gesprekken meer sociale cohesie in de groep.

De aankoop en installatie van deze SilverFit Mile is mede mogelijk gemaakt door bijdragen van de R.-K. Caritasinstelling St. Petrus te Boxmeer, De Kiwanisclub Land van Cuijk, en vele anderen.

BelevenisTafel (2020)

Begin 2020 is een BelevenisTafel geïnstalleerd. De BelevenisTafel is moderne technologie in een verplaatsbare, rolstoelvriendelijke tafel die flexibel inzetbaar is in verschillende ruimtes. Het belangrijkste kenmerk van de BelevenisTafel is dat mensen samen aan tafel zitten en gezamenlijk activiteiten uitvoeren. Het blad van de tafel is een aanraakscherm; er kunnen meerdere personen omheen zitten. De BelevenisTafel biedt inwoners ontspanning, beleving en stimulering van het geheugen.

De basissoftware bestaat standaard uit zes menu’s. Dit zijn het BelevenisMenu, het PrikkelMenu, het VermaakMenu, het FotoMenu, het NatuurMenu, en het Onvergetelijk MuseumTafel menu.

De aankoop en installatie van deze BelevenisTafel is mogelijk gemaakt door de bijdrage van de Stichting Steunfonds Ouderenwerk Boxmeer (SSOB).

Tovertafels (2017)

Een Tovertafel is een beamer die beeld op een ‘gewone’ tafel projecteert. Veel ouderen met dementie zijn een groot deel van de dag passief. Ze staren wat voor zich uit en hebben weinig tot geen interactie met hun directe omgeving. Een Tovertafel is een speels product dat ouderen in de midden en late fasen van dementie stimuleert in fysieke en cognitieve activiteit en interactie.

Diverse spellen worden geprojecteerd op tafel en reageren op hand- en armbewegingen. De spellen zijn samen met de ouderen ontwikkeld en sluiten daarom perfect aan bij hun behoeften. Het initiatief in de spellen ligt altijd bij de Tovertafel, omdat mensen met dementie daar vaak moeite mee hebben. De Tovertafel geeft regelmatig sensorische prikkels, zodat de aandacht steeds weer wordt teruggebracht naar het spel. Alle spellen bevatten informatie die de ouderen kennen van vroeger en waarmee ze intuïtief aan de slag gaan. Zo kunnen ze bijvoorbeeld herfstbladeren van tafel vegen, een strandbal naar elkaar overgooien of vlinders laten wegfladderen.

De tovertafelspellen creëren een vrolijke sfeer. Ze zijn zeer geschikt als zelfstandige activiteit, maar zorgen ook voor waardevolle interacties met familie en zorgpersoneel.

Door de Tovertafel worden de ouderen geactiveerd en gestimuleerd, zowel qua lichaam als geest. Dat is goed voor hun ontwikkeling, maar het belangrijkste: het is goed voor hun welbevinden en welzijn.

De eerste twee Tovertafels zijn geplaatst bij de afdelingen Herenhuis en Poorthuis op de eerste verdieping; en Residentie en Toren op de tweede verdieping. Eind 2017 is er nog een derde Tovertafel geplaatst op Kleinschalig Wonen (KSW). Deze Tovertafel is mede mogelijk gemaakt door de bijdrage van de Stichting Steunfonds Ouderenwerk Boxmeer (SSOB).

In de aanloop naar de Stichting Vrienden Sint Anna, tijdens de oprichtingsperiode, hebben de Rotaryclub Cuijk (middagclub) en de Rotaryclub Cuijk-Maaskant (avondclub) het geld voor de eerste twee Tovertafels bij elkaar gehaald. Dit in nauw overleg met dhr. Herman Giesen.

Materialen 

Materiaal voor activiteiten van Kleinschalig Wonen (2018/2019)

In 2018 en 2019 zijn er voor de afdeling Kleinschalig Wonen diverse materialen aangeschaft, die gebruikt worden bij activiteiten binnen deze gemeenschappen. Het gaat om puzzels, spelmaterialen, en zogenoemde 'Snoezeldieren' die speciaal ontwikkeld zijn voor mensen met dementie.

Veiligheidshesjes (2017)

Voor activiteiten buiten het woonzorgcentrum Sint Anna zijn veiligheidshesjes aangeschaft, zodat de vrijwilligers goed zichtbaar en veilig met de bewoners over straat kunnen.

Ontspanning

Eind 2020 konden we een Kerstconcert aanbieden met Roel Verheggen en zijn Angels Rule. Ook eind 2021 was er een Kerstconcert met een pianist en een vocaliste.

Begin 2019 heeft Jolanda van den Bergh op elk van de drie verdiepingen van de afdeling Kleinschalig Wonen een optreden verzorgd voor de bewoners. De muzikale zonnestralen van Jolanda maakten dat het een mooie en bijzondere middag was.

Verder was er in 2019 een zangmiddag met Marie Christien (“De nachtegaal van Volkel”) in verband met de opening van de vakantieweek.

Tenslotte kon in 2019 nog, voor de Afdeling Veerzicht, een uitstapje gefinancierd worden.