Samen Vertrouwd Aandacht Professioneel

Vriend worden

Om ons doel te bereiken zamelt de Stichting Vrienden Sint Anna gelden in. Onze stichting is volledig afhankelijk van giften, subsidies, donaties en steun van zowel particulieren als bedrijven. 

Als u onze stichting wilt steunen zijn er de volgende mogelijkheden:

  • Eénmalige donatie: elk bedrag wordt door ons in dank aanvaard.

  • Donateur: geeft u liever een vast bedrag per maand of jaar dan kunt u donateur worden. Dit kan al vanaf € 5,- per maand.

  • Donateur voor een periode van minimaal 5 jaar: indien u met ons een overeenkomst sluit dat u ten minste 5 jaar een vast bedrag per jaar aan ons schenkt, is dit bedrag volledige fiscaal aftrekbaar op uw inkomen en geniet u een aanzienlijk belastingvoordeel.

  • Legaat of erfstelling: dit is mogelijk indien u onze stichting in uw testament laat opnemen. In dit testament, dat opgemaakt wordt bij een notaris, kunt u aangeven voor welke vorm u kiest:  

    • Bij een legaat kunt u onze stichting een vast bedrag nalaten.

    • Bij een erfstelling wordt een deel van de nalatenschap bestemd voor een goed doel, zoals bijvoorbeeld onze stichting.

  •  Enige andere vorm van ondersteuning

De Stichting Vrienden Sint Anna is aangemerkt als een “ANBI” instelling. Dit geeft u als donateur het voordeel dat u onder bepaalde voorwaarden deze donatie van uw inkomen mag aftrekken. Donaties die voor minimaal 5 jaar zijn vastgelegd, mogen geheel in mindering worden gebracht bij de aangifte inkomstenbelasting. Over gelden, die wij ontvangen uit nalatenschappen is geen erfbelasting of schenkbelasting verschuldigd.

Wilt u de Stichting Vrienden Sint Anna steunen en bent u geïnteresseerd in het doen van enige vorm van ondersteuning of wilt u meer informatie, dan kunt u ons bereiken via de volgende contactmogelijkheden.

U kunt een email sturen naar vrienden@sintannaboxmeer.nl 

of bellen naar 0485-573188 (secretaris) of 0485-578150 (voorzitter)

of schriftelijk aan:

Secretariaat Stichting Vrienden Sint Anna
p/a Jacob van Ruysdaelstraat 20
5831 CB Boxmeer

Bankrekeningnummer: NL89 RABO 0319 0616 20
t.n.v. Stichting Vrienden Sint Anna