Gastvrij Zorgzaam Spiritueel

Praktische zaken in je dagelijkse werk

Systemen waarmee we werken

CuraWeb

Dit is het digitaal systeem waar je oa. persoonlijke en contractuele gegevens kunt vinden, zoals je rooster en verlofsaldo. Ook kun je hier je persoonlijke gegevens wijzigen en declaraties indienen.

Tevens werken wij met dit systeem om gegevens van bewoners in op te zoeken en te verwerken (ECD). Je ontvangt een mail met je inloggegevens voor je indiensttreding. Er wordt meerdere malen per jaar een instructie gegeven over het werken met Cura voor nieuwe medewerkers.

Loonstrook portal SDB

Voor de verstrekking van loonstroken en jaaropgaven maken we gebruik van het medewerkersportaal SDB*Selfservice. Om toegang te krijgen tot het medewerkersportaal heeft u een persoonlijke inlogcode en wachtwoord nodig. Meer informatie over het inloggen op SDB*Selfservice en een uitleg van het startscherm is hier  te vinden. Je kan pas inloggen in deze portal na je eerste salarisbetaling. 

Electronisch handboek

Binnen Sint Anna streven we naar een zo hoog mogelijk kwaliteitsniveau in alles wat we aanbieden op het gebied van wonen, welzijn en zorg. Onze kwaliteit spreekt ook - vooral - uit de unieke wijze waarop we omgaan met onze bewoners en elkaar. De waarden gastvrij, zorgzaam en spiritueel staan hierbij centraal. Om ondersteuning te bieden aan de kwaliteit en continuïteit van onze dienstverlening hebben we een aantal afspraken vastgelegd.

Zo gelden er bijvoorbeeld voor het hele huis bepaalde hygiëne voorschriften. Ook is er een uitgebreid noodplan in geval van een calamiteit en zijn er afspraken gemaakt ten aanzien van het personeelsbeleid. Alle afspraken en regels zijn vastgelegd in het Elektronische Handboek (EHB). Op de vaste computers in Sint Anna is op het bureaublad een icoontje te vinden, als je daar op klikt opent de inhoudsopgave van het EHB.

De organisatiedocumenten die in de inhoudsopgave te vinden zijn kunnen worden aangeklikt en geopend. Medewerkers die het Elektronische Handboek willen raadplegen, maar geen beschikking hebben over een persoonlijk account kunnen gebruik maken van het afdelingsaccount en via het bureaublad inloggen.

Het leren omgaan met het EHB vraagt wat oefening! Mochten er dan ook vragen zijn, bespreek deze dan gerust met je collega. 

 

En verder belangrijk om te weten..

Dienstkleding/garderobekastje en naambadge

Afhankelijk van je functie, ontvang je informatie over dienstkleding en garderobekastjes. In onze regeling dienstkleding (HKZ-rubriek nr. 5.02-02c) is opgenomen voor welke functies dit van toepassing is. Dienstkleding dient voor de dienst aangetrokken te worden en wordt in de waszakken gedeponeerd aan het einde van een dienst. De garderobekastjes zijn om eigen kleding en eventuele andere persoonlijke spullen in op te bergen. Je ontvangt bij indiensttreding een naambadge. Het is de bedoeling dat je deze naambadge altijd draagt als je aan het werk bent.

Rooster

Binnen de zorgafdeling wordt gewerkt volgens het principe van zelfroosteren. Afspraken over het roosteren zijn vastgelegd in de Werk- en rusttijdenregeling (zie electronisch handboek). Daarnaast kan een gemeenschap zelf roosterregels opstellen, zoals bijvoorbeeld afspraken over het werken in de weekenden.

Hepatitis B-beleid

Sint Anna voert een preventief hepatitis B-beleid. Dat betekent dat, afhankelijk van je functie, de mogelijkheid wordt geboden tot vaccinatie tegen hepatitis B. Daarnaast betekent dit dat dragers van het hepatitis B-virus niet in dienst worden genomen.

De mogelijkheid tot vaccinatie geldt voor medewerkers en stagiaires die door het uitoefenen van hun functie in contact kunnen komen met accidenteel bloedcontact van bewoner/cliënt. Zij lopen risico hierdoor besmet te raken met het hepatitisvirus; door vaccinatie wil Sint Anna dit voorkomen. De kosten voor vaccinatie (exclusief reiskosten en tijd) komen voor rekening van Sint Anna. Uitgebreide informatie over deze regeling kun je vinden in het elektronisch handboek.

Ziek

Uiteraard kan het gebeuren dat je je ziek moet melden. Voor ziekmeldingen hanteren we een aantal regels. De regels hebben we vastgelegd in het verzuimprotocol, dat is opgenomen in het electronisch handboek.

Belangrijk is dat je je direct voor aanvang van je dienst ziek meldt bij je collega's en  's ochtends voor 9.00 u bij je teamleider. 

Zieke medewerkers worden na 1 week opgeroepen voor het spreekuur van de bedrijfsarts en gezamenlijk door de bedrijfsarts, teamcoach en P&O begeleid.

Woonzorgcentrum Sint Anna is aangesloten bij de arbodienst Bakx & Wagenaar. De bedrijfsarts houdt (bijna) wekelijks bij Sint Anna spreekuur.

Bij de bedrijfsarts kun je eveneens terecht met medische vragen die te maken hebben met je werk. Een afspraak met de bedrijfsarts kun je maken via P&O.

 

Wet Algemene Verordening gegevensbescherming (AVG)

Sint Anna registreert gegevens van haar medewerkers die noodzakelijk zijn voor:

  • de personeels- en salarisadministratie
  • het pensioenfonds
  • de arbodienst
  • UWV

De verwerking van deze gegevens geschiedt in overeenstemming met de Wet Algemene Verordening gegevensbescherming (AVG). Meer informatie hierover kun je vinden in het elektronisch handboek.