Samen Vertrouwd Aandacht Professioneel

Opleiding

Voor het verlenen van professionele, persoonlijke zorg- en dienstverlening zijn deskundige en gemotiveerde medewerkers van wezenlijk belang. Inzet en betrokkenheid zijn hiervoor voorwaarden. Om dit te waarborgen investeert Stichting Sint Anna in de ontwikkeling van kennis, bekwaamheid en vaardigheden van medewerkers. Een goede introductie van nieuwe medewerkers, het laten volgen van opleidingen en cursussen en aandacht voor communicatie dragen hier aan bij.

Zelfstandigheid, eigen verantwoordelijkheid en het nemen van initiatief worden gestimuleerd. Dit levert zowel een prettig leefklimaat voor de bewoners op, als gemotiveerde en goed ontwikkelde medewerkers.

Erkend leerbedrijf

Een ander voorbeeld van investeren in mensen is de erkenning die Stichting Sint Anna heeft als leerbedrijf. Sint Anna vindt het belangrijk dat er ook in de toekomst voldoende en goede medewerkers zijn in de zorgsector. Daarom leidt zij al jarenlang leerlingen op die een opleiding in de zorg ambiëren of volgen.

Hiervoor zijn er twee mogelijkheden; via de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) en via de beroepsopleidende leerweg (BOL). Een medewerker die een BBL-opleiding volgt, is voor een bepaalde periode in dienst van Woonzorgcentrum Sint Anna en volgt in deze tijd de opleiding bij een Regionaal Opleidingscentrum (ROC). Een BOL-leerling kan de stageperiode doorbrengen bij Sint Anna. Deze stage wordt gecoördineerd door het ROC. Zowel de vacatures voor een BBL-opleiding als stageplekken voor BOL-leerlingen staan op de website onder vacatures.

Ook stagiaires van andere opleidingen zijn welkom om hier stage te lopen.