Gastvrij Zorgzaam Spiritueel

Wonen

Stichting Sint Anna is een kleinschalig woonzorgcentrum. Hier staan wonen en werken vanuit de christelijke identiteit centraal met de nadruk op dat ieder mens van waarde is. Woonzorgcentrum Sint Anna is gevestigd op het terrein van de Zusters van Julie Postel en biedt 150 plaatsen verzorgingshuiszorg en verpleeghuiszorg, zowel bij somatische als bij psychogeriatrische problematiek. Maar ook tijdelijk wonen met zorg en zorg thuis. Dit alles in een natuurlijke woonomgeving op een unieke, historische locatie.

Leven in een gemeenschap

 • Men maakt een bewuste keuze voor gemeenschapsleven.
 • Het netwerk hoort bij de gemeenschap (mantelzorgers, vrijwilligers).
 • Liefst 12-14 bewoners.  
 • Kiezen voor de waarden passend bij gemeenschapsleven.
 • Balans in zelfstandigheid versus saamhorigheid.
 • Over waarden en normen gaat men in gesprek.
 • Er wordt rekening gehouden met elkaar.
 • Daar waar mogelijk wordt hulp aan elkaar geboden(naastenhulp).
 • Elkaar kennen, omzien naar elkaar.
 • Samen het dagelijks leven delen.
 • Samen (be)leven, vieren, rouwen.
 • Af en toe een conflict is menselijk.
 • De gemeenschap ontstaat vanuit individuen en is dynamisch.
 • Organisatorische zaken worden gezamenlijk bepaald en er is eigenheid in een gemeenschap.
 • Gemeenschappelijke huiskamer.
 • Gezamenlijke activiteiten en dagelijkse rituelen gaan in overleg.
 • Er kunnen zowel religieuzen als
  niet-religieuzen in één gemeenschap wonen. 

Wie wonen er bij Woonzorgcentrum Sint Anna?

Bij Sint Anna wonen ouderen die behoefte hebben aan zorg en behandeling via de Wet Langdurige Zorg (WLZ). Dit kan eventueel in combinatie met een beschermde, beveiligde woonomgeving. Oorspronkelijk is Sint Anna opgericht als verzorgingshuis voor de Zusters van Julie Postel. Na verloop van tijd hebben we ook vele Zusters en Paters van andere congregaties verwelkomd. De laatste jaren zijn hier veel gewone burgers (niet-religieus) bijgekomen, die willen leven in gemeenschap. Uitgangspunt is dat elk individu of elke communiteit zijn eigen identiteit of kleur behoudt, maar dat alle bewoners samen één grote gemeenschap vormen. Zorg om elkaar. 

(Huis)kamers en kleinschalig wonen

Wonen bij Woonzorgcentrum Sint Anna is leven in gemeenschap met individuele vrijheid. Dit betekent dat u, naast uw eigen kamer met alle faciliteiten, gebruik kunt maken van een huiskamer. In de visie van Sint Anna gedijen mensen beter als ze gekend worden, gekend zijn en deel uitmaken van een gemeenschap; dit geeft zin aan het bestaan.

Door het vormen van kleinere gemeenschappen binnen een grote gemeenschap maakt Sint Anna nieuwe ‘ont-moetingen’ in een nieuwe gemeenschap mogelijk. Samen wonen, leven, vieren. Een gemeenschap waar religieuzen en niet-religieuzen harmonieus met en naast elkaar leven.

De huiskamer is gezellig en praktisch ingericht, soms met iets van de bewoners zelf. Het is een ontmoetingsruimte waar u o.a. gezamenlijk een kopje koffie drinkt en de maaltijden nuttigt. Dit maakt wonen bij Sint Anna huiselijk. Het is de bedoeling dat u zich bij Woonzorgcentrum Sint Anna thuis weet, veilig en vertrouwd. 

De grootte van de woonvorm is afhankelijk van de zorg die een bewoner ontvangt. Bewoners met verzorgingshuiszorg hebben een gezamenlijke huiskamer met gemiddeld 13 medebewoners. Bewoners die verpleeghuiszorg ontvangen hebben een gezamenlijke huiskamer met maximaal 7 medebewoners.

Individuele kamers

De kamers voor de bewoners bij Sint Anna kenmerken zich door "klein maar fijn". Elke kamer kijkt uit op een gedeelte van de tuin, het meer of het weiland met schapen. Er zijn drie verschillende soorten kamers. Allemaal met nagenoeg hetzelfde oppervlak en in ieder geval een eigen badkamer met douche. De meeste kamers hebben ook een keukenblok. De vorm van de kamer is afhankelijk van de ligging in het gebouw. Wilt u een indruk van de verschillende kamers die Sint Anna voor haar bewoners heeft? Kijk dan hier voor de plattegronden.