Gastvrij Zorgzaam Spiritueel

Bewoners

Wonen als religieus bij Woonzorgcentrum Sint Anna

Oorspronkelijk is Woonzorgcentrum Sint Anna opgericht als verzorgingshuis voor de Zusters van Julie Postel. Na verloop van tijd hebben we ook vele Zusters en Paters van andere congregaties verwelkomd. De laatste jaren zijn ook niet-religieuze bewoners met aandacht voor levensbeschouwing in Sint Anna komen wonen. 

Binnen Woonzorgcentrum Sint Anna wonen op dit moment religieuzen van negen verschillende congregaties;

 • Zusters van Julie Postel
 • Zusters Dominicanessen van Bethanië
 • Zusters Karmelietessen en Karmelieten
 • Zusters Penitenten van Bethlehem
 • Zusters Redemptoristinnen en Broeders en Paters Redemptoristen
 • Zusters Reparatricen
 • Zusters van de Goddelijke Voorzienigheid
 • Zusters Passionistinnen

Woonzorgcentrum Sint Anna nodigt graag - samen met de Zusters van Julie Postel - religieuzen van andere ordes of congregaties uit om als communiteit of alleen in het huis te komen wonen.

Sint Anna Boxmeer Wonen Quote _Brjozef 2454

“Na 2,5 jaar een inburgeringscertificaat”

Broeder Jozef van Rijnsoever is een van de Redemptoristen die in december 2008 bij Sint Anna kwam wonen. Hun klooster in Nijmegen werd te groot en sloot de deuren. Als eerste mannelijke congregatie kwamen zij met 16 paters en broeders naar Boxmeer.

Broeder Jozef vindt het fijn dat de kerk met zijn vieringen centraal staat bij Sint Anna. Een klein gemis is dat hij niet kan assisteren als acoliet en lector bij liturgische weekendvieringen. Het wonen, met private sanitaire voorzieningen vind hij een groot pluspunt. Ook is hij inmiddels ingeburgerd.

“Toen ik me bij de gemeente Boxmeer had laten inschrijven, zei ik enthousiast tegen Jan Sijmons: “Nu ben ik Boxmeerder.” Waarop Jan zei: “Dat gaat zo maar niet, u zult eerst de Vaart, de ronde van Boxmeer en de Metworst moeten bijwonen. Het heeft bijna 2,5 jaar geduurd eer ik alle opdrachten vervuld kon hebben. Dit was juist voordat Jan met pensioen zou gaan en hij me nog op tijd het fraaie inburgerings certificaat kon overhandigen.”
Lees meer

Communiteit

Wij vinden het van belang dat de orde of congregatie de eigen kleur en identiteit behoudt. Daarom kunt u hier als communiteit komen wonen. Daarin maken we geen onderscheid tussen 'voor verblijf geïndiceerden' en 'niet voor verblijf geïndiceerden'. De leden van de communiteit hebben naast hun eigen volwaardige kamer een gezamenlijke huiskamer. Eventueel is het mogelijk om over een eigen gebedsruimte te beschikken. Indien gewenst, kan er ook ondersteuning bij refterwerkzaamheden of bij de leiding van de communiteit gegeven worden. De communiteiten vormen samen met de gemeenschappen van de niet-religieuzen één grote gemeenschap.

U bent welkom om deel te nemen aan de gezamenlijke gebedsdiensten en vieringen. En natuurlijk kunt u ook gebruik maken van de andere aangeboden activiteiten.

Wonen als niet-religieus bij Woonzorgcentrum Sint Anna

Woonzorgcentrum Sint Anna is van origine een verzorgingshuis voor religieuzen. Tweederde van de bewoners behoort tot een religieuze communiteit. Sinds 2006 wonen ook niet-religieuze bewoners in huis. Zowel de niet-religieuze als de religieuze bewoners zijn hier heel positief over. Sommigen ervaren het zelfs als een verrijking.

Alle bewoners beschikken over dezelfde faciliteiten. Naast een eigen kamer is er een gezamenlijke huiskamer voor ongeveer dertien personen. Hier kunt u o.a. gezamenlijk een kopje koffie drinken en de maaltijden nuttigen. Maar ook een boek lezen of een kaartje leggen.

Cliëntenraad

De cliëntenraad van Woonzorgcentrum Sint Anna behartigt de gemeenschappelijke belangen van alle bewoners. Zij is onafhankelijk van bestuur en management. De cliëntenraad is samengesteld uit acht leden en een onafhankelijke voorzitter. De diverse groepen bewoners van Sint Anna zijn hierin vertegenwoordigd.

De cliëntenraad houdt zich onder andere bezig met:

 • kwaliteit van de zorgverlening
 • sfeer in huis
 • veiligheid bewoners
 • de maaltijden
 • ontspanning en welzijn
 • onderhoud van kamers
 • nieuwe ontwikkelingen

De cliëntenraad overlegt met de bestuurder en brengt ook eigen ideeën in. De internetruimte 'De Poort' is bijvoorbeeld één van de initiatieven van de raad. Bewoners kunnen vragen of mededelingen aan de cliëntenraad doorgeven. Alle verslagen van de vergaderingen liggen in de dagbibliotheek ter inzage.

Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met het directiesecretariaat.