Gastvrij Zorgzaam Spiritueel

Bewoners

Wonen als religieus bij Woonzorgcentrum Sint Anna

Oorspronkelijk is Woonzorgcentrum Sint Anna opgericht als verzorgingshuis voor de Zusters van Julie Postel. Na verloop van tijd hebben we ook vele Zusters en Paters van andere congregaties verwelkomd. De laatste jaren zijn ook niet-religieuze bewoners met aandacht voor levensbeschouwing in Sint Anna komen wonen. 

Binnen Woonzorgcentrum Sint Anna wonen op dit moment religieuzen van negen verschillende congregaties;

  • Zusters van Julie Postel
  • Zusters Dominicanessen van Bethanië
  • Zusters Karmelietessen en Karmelieten
  • Zusters Penitenten van Bethlehem
  • Zusters Redemptoristinnen en Broeders en Paters Redemptoristen
  • Zusters Reparatricen
  • Zusters van de Goddelijke Voorzienigheid
  • Zusters Passionistinnen

Woonzorgcentrum Sint Anna nodigt graag religieuzen van andere ordes of congregaties uit om als communiteit of alleen in het huis te komen wonen.

Zusters Groep Willy Stevens

"Je wordt gezien en gekend”

De zusters: "Het is erg goed hier. Er wordt geluisterd naar wat de bewoners willen en die aanpassingen worden doorgevoerd. Er is saamhorigheid en je wordt gezien en gekend."
Lees meer

Communiteit

Wij vinden het van belang dat de orde of congregatie de eigen kleur en identiteit behoudt. Daarom kunt u hier als communiteit komen wonen. Daarin maken we geen onderscheid tussen 'voor verblijf geïndiceerden' en 'niet voor verblijf geïndiceerden'. De leden van de communiteit hebben naast hun eigen volwaardige kamer een gezamenlijke huiskamer. Eventueel is het mogelijk om over een eigen gebedsruimte te beschikken. Indien gewenst, kan er ook ondersteuning bij refterwerkzaamheden of bij de leiding van de communiteit gegeven worden. De communiteiten vormen samen met de gemeenschappen van de niet-religieuzen één grote gemeenschap.

U bent welkom om deel te nemen aan de gezamenlijke gebedsdiensten en vieringen. En natuurlijk kunt u ook gebruik maken van de andere aangeboden activiteiten.

Wonen als niet-religieus bij Woonzorgcentrum Sint Anna

Woonzorgcentrum Sint Anna is van origine een verzorgingshuis voor religieuzen. Op dit moment behoort minder dan eenderde van de bewoners tot een religieuze communiteit. Sinds 2006 wonen ook niet-religieuze bewoners in huis. Zowel de niet-religieuze als de religieuze bewoners zijn hier heel positief over. Sommigen ervaren het zelfs als een verrijking.

Alle bewoners beschikken over dezelfde faciliteiten. Naast een eigen kamer is er een gezamenlijke huiskamer voor ongeveer dertien personen. Hier kunt u o.a. gezamenlijk een kopje koffie drinken en de maaltijden nuttigen. Maar ook een boek lezen of een kaartje leggen.

Cliëntenraad

Rondom de bewoner om tafel gaan, dat is het motto!

De cliëntenraad van Woonzorgcentrum Sint Anna behartigt de gemeenschappelijke belangen van alle bewoners. Zij is onafhankelijk van bestuur en Raad van Toezicht.  De cliëntenraad is samengesteld uit  leden en een onafhankelijke voorzitter. De raad is de stem van de bewoners. De clientenraad zoekt het gesprek met bewoner, mantelzorger, contactpersoon en vrijwilliger door regelmatig de huiskamers te bezoeken en rond de tafel gesprekken te organiseren.
Klik hier voor de brochure

Zij houdt zich onder andere bezig met: kwaliteit van de zorgverlening, sfeer in huis, veiligheid bewoners, de maaltijden, ontspanning en welzijn, onderhoud van kamers, nieuwe ontwikkelingen. Klik hier voor het werkplan 2021

De cliëntenraad overlegt met de bestuurder en brengt ook eigen ideeën in. De internetruimte 'De Poort' is bijvoorbeeld één van de initiatieven van de raad. Bewoners kunnen vragen of mededelingen aan de cliëntenraad doorgeven. Alle verslagen van de vergaderingen liggen in de dagbibliotheek en Het Trefpunt ter inzage. Klik hier voor het jaarverslag 2020

Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met Josette van der Houven, voorzitter cliëntenraad, te bereiken via de receptie van Sint Anna  tel.nr. 0485 – 571 541 of een e-mail sturen naar clientenraad@sintannaboxmeer.nl