Samen Vertrouwd Aandacht Professioneel

Kleinschalig wonen

Binnen Sint Anna zijn er acht groepen kleinschalig wonen. In een groep wonen maximaal acht bewoners. Iedere bewoner beschikt over een eigen kamer met sanitaire voorzieningen en maakt gebruik van een gezamenlijke huiskamer. In de huiskamer brengt u een groot deel van de dag door. Hier nuttigt u uw maaltijden, drinkt u koffie en worden activiteiten aangeboden. Er is één woongroep voor ouderen die behoefte hebben aan somatische zorg en zeven voor ouderen die behoefte hebben aan psychogeriatrische zorg.

Somatische zorg

Voor somatische zorg komt u in aanmerking wanneer u vanwege lichamelijke beperkingen niet meer zelfstandig kunt wonen. U heeft bijvoorbeeld naast hulp, verzorging of verpleging ook behandeling door een specialist ouderengeneeskunde nodig. Als kleinschalig wonen het meest passend is voor u, dan kan dit met een zorgzwaartepakket 6-8.

Psychogeriatrische zorg

Bij achteruitgang van het geestelijk vermogen, zoals bij dementie kan een veilige en beschermde woonomgeving met begeleiding noodzakelijk zijn. Bij Sint Anna staat bij psychogeriatrische zorg het behoud van de eigenwaarde en aansluiting bij de belevingswereld van de bewoner centraal. Als kleinschalig wonen het meest passend is voor u, dan kan dit met een zorgzwaartepakket 5-7.