Gastvrij Zorgzaam Spiritueel

Beschermd wonen

Beschermd of kleinschalig wonen

Binnen Sint Anna zijn er zes groepen kleinschalig wonen. In een groep wonen maximaal acht bewoners. Iedere bewoner beschikt over een eigen kamer met sanitaire voorzieningen en maakt gebruik van een gezamenlijke huiskamer. In de huiskamer brengt u een groot deel van de dag door. Hier nuttigt u uw maaltijden, drinkt u koffie en worden activiteiten aangeboden. Er zijn twee woongroepen voor ouderen die behoefte hebben aan somatische zorg en vier voor ouderen die behoefte hebben aan psychogeriatrische zorg.

Somatische zorg

Voor somatische zorg komt u in aanmerking wanneer u vanwege lichamelijke beperkingen niet meer zelfstandig kunt wonen. U heeft bijvoorbeeld naast hulp, verzorging of verpleging ook behandeling door een arts ouderengeneeskunde nodig. Dit kan met een ZZP 6-8.

Psychogeriatrische zorg

Bij achteruitgang van de geestelijke vermogens, zoals bij dementie en de ziekte van Alzheimer kan een veilige en beschermde woonomgeving met begeleiding noodzakelijk zijn. In Sint Anna staat bij psychogeriatrische zorg het behoud van de eigenwaarde en aansluiting bij de belevingswereld van de bewoner centraal. Dit kan met een Zorgzwaartepakket 5-7.