Gastvrij Zorgzaam Spiritueel

Zorg thuis

Sint Anna biedt wijkverpleging aan mensen die zelfstandig bij Woonzorgcentrum Sint Anna wonen. Hetzelfde geldt voor bewoners van Sint Anna die hulp in de huishouding nodig hebben.

De dagbesteding is behalve voor bewoners van Woonzorgcentrum Sint Anna ook open voor mensen in de omgeving van Sint Anna met een indicatie. Met name mensen die op de wachtlijst staan van Woonzorgcentrum Sint Anna. U heeft dan een indicatie nodig, bijvoorbeeld vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (afgegeven door de gemeente) of de Wet Langdurige Zorg (Afgegeven door het Centraal Indicatieorgaan Zorg).

Voor het invullen van een aanvraag voor een Persoonsgebonden budget kunt u eveneens bij Sint Anna terecht. De aanwezige wijkverpleegkundige kan de indicatiestelling voor u regelen.

Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar de website Regelhulp.nl van de overheid, die u stapsgewijs op weg helpt, wanneer u hulp nodig heeft of dit voor uw naaste wilt regelen.