Gastvrij Zorgzaam Spiritueel

Zorg thuis

Zorg thuis of extramurale zorg

Woont u nog zelfstandig in uw eigen huis, maar kunt af en toe wel zorg thuis gebruiken? Met een indicatie voor zorg thuis, ook wel extramurale zorg genoemd, kan Woonzorgcentrum Sint Anna u deze zorg bieden. U kunt hierbij denken aan ondersteuning bij uw persoonlijke verzorging of een vorm van verpleging. Ook biedt Sint Anna, op kleine schaal, dagbesteding aan wanneer u op de wachtlijst staat.

Op deze manier behoudt u zolang mogelijk uw zelfstandigheid. Voor zorg thuis heeft u een CIZ of een Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) indicatie nodig. Meer informatie over de Wmo kunt u vinden op www.vgz.nl of bij www.postbus51.nl.

Sint Anna Boxmeer Nieuws Facit Widget Zorg Thuis okt 2014