Gastvrij Zorgzaam Spiritueel

Datum: 30-05-2018

Resultaten Sint Anna in 2017

Voor 1 juni 2018 moet het jaar 2017 afgesloten zijn. Dat houdt in een koersbeoordeling, een jaarrekening en een goedgekeurd accountantsverslag.

Door velen is er hard gewerkt om alles op tijd klaar te krijgen. Dit is gelukt en vorige week zijn alle stukken in de RvT-vergadering van 28 mei goedgekeurd (inzien stukken klik hier). 2017 was een goed jaar. Bewonertevredenheid scoort een 9 in 2018, het ziekteverzuim is iets gedaald naar 5,81% en ook het aantal meldingen incidenten bewoners nam af. De gemeenschappen en teams krijgen steeds meer zelfregulerend vorm, er is door velen kwalitatief goed werk geleverd. Sint Anna moet wennen aan het wegvallen van hiërarchische lagen, geen toestemming meer vragen, maar de verantwoording zelf nemen. Collega’s in de zelfregulerende gemeenschappen zorgen voor hun bewoners, door zelf over dingen na te denken en zelf te doen wat goed is voor de bewoners. Zij worden ondersteund door coaches in de processen en stafexperts, die de rol van het ontzorgen op expertgebieden steeds beter invullen. Het financiële resultaat 2017 is - na twee jaar negatief te zijn geweest - meer dan 2 ton positief. Hierdoor kan er een bedrag gereserveerd worden voor het wegwerken van het overschot aan meer-uren, dat de laatste jaren is ontstaan en is het gewenste reserve voor de op handen zijnde nieuwbouw veilig gesteld.

Terug naar het nieuwsoverzicht